ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.

Postโดย นิรทุกข์ » Thu May 18, 2023 5:44 pm

ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี

ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น


วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.


          เนื่องในโอกาสเทศกาลวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ๓ วาระเวียน
มาตรงกัน     ซึ่งเป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลก ได้น้อมรำลึกและปฏิบัติบูชา     ด้วยเหตุนี้สถานปฏิบัติธรรม
ป่าวิเวกสิกขาราม จึงขอเชิญพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมบำเพ็ญกุศล ทาน ศีล ภาวนา ที่บ้านหรือที่วัด และ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรมฯ น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์

          ขออานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจก
พุทธเจ้าทุกพระองค์ พระรัตนตรัย     และอำนาจบุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้     ขอให้ทุกท่านมีความ
เจริญทั้งทางโลก ทางธรรม     พ้นจากกองทุกข์ เข้าถึงพระนิพพาน     ภัยพิบัติทั้งปวงและโรคระบาดโค
วิด-19 สลายไป เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัว.
                              คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑

กำหนดการ

วันที่ ๓ - ๕ มิ.ย. ๖๖ ปฏิบัติธรรมในวาระเทศกาลวิสาขบูชา
วันที่ ๔ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
                       เวลา ๑๑.๐๐น. ถวายภัตตาหารเพล
                       เวลา ๑๒.๓๐น. แสดงธรรมเทศนา เสร็จแล้วถวายผ้าป่าสามัคคีฯ
กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล ให้ญาติทุกภพทุกชาติ พรหม เทวดา นาค สัมภเวสี เปรต ทั้ง ๓ โลก
(เวลา ๑๑.๐๐น. เริ่มถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ก หรือ ยูทูป พิมพ์ "วิเวกสิกขาราม")


     หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี
1.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ทหารไทย สาขาบ้านไผ่ เลขที่ 384-2-38156-2
2.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองพล เลขที่ 792-213143-4
และกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้นำปัจจัยเข้ากองผ้าป่า ที่เบอร์โทรแม่ชีรุ่ง 095-2380868


Image
http://www.wiweksikkaram.org/board/download/2566_06June4_Visaka.pdf
http://www.wiweksikkaram.org/board/download/2566_06June4_Visaka.docx

ท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง

http://www.youtube.com/wiweksikkaram
http://www.facebook.com/wiweksikkaram
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 555
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน

cron