หน้า 1 จาก 1

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

PostPosted: Sun Dec 16, 2012 12:59 pm
โดย ไก
Image
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร
ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว
ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.


ด้วยคณะญาติธรรมได้จัดสร้างพระพุทธรูปหยกเขียวปางประทานพร หน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว หนัก ๔.๕ ตัน
ถวายแก่ที่พักสงฆ์ป่าวิเวกสิกขาราม เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานแทนองค์พระพุทธเจ้าวิปัสสี
ในพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์

ซึ่งการแกะสลักพระพุทธรูปหยกเขียวมีกำหนดใกล้จะแล้วเสร็จ แต่พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ยังไม่เริ่มก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้ คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขี ทศพลที่ ๑ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อพุทธศาสนิกชนจะได้สักการะบูชา ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ เจริญสติ สมาธิ ปัญญา เป็นเหตุให้เข้าถึงมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ

ขออานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐม พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้สร้างในครั้งนี้ จงเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญยิ่งๆขึ้น จนพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงเทอญ


หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี
1.พระวิชัย กัมมสุทโธ ศิริผลหลาย ธ.กรุงไทย
สาขาเมืองพล เลขที่ 422-0-30686-2

2.พระวิชัย ศิริผลหลาย บัญชีไม่ประจำ ธ.ทหารไทย
สาขาเมืองพล เลขที่ 337-2-24806-6

(สำหรับบัญชีไม่ประจำ กรณีฝากเงินสดที่เครื่องรับฝากเงิน ธ.ทหารไทย ไม่เสียค่าโอน)
และกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยที่เบอร์โทรพระอาจารย์วิชัย 08-5808-2851 หรือ 08-90946031
หรือ แม่ชีรุ่ง 08-4603-0946 เพื่อจะได้นำเข้ากองผ้าป่า)

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

PostPosted: Tue Dec 18, 2012 2:09 am
โดย นิรทุกข์
พระอาจารย์ส่งภาพและแจ้งความคืบหน้าในการจัดสร้างวิหาร

"วันนี้(17ธ.ค.55) เริ่มสร้างวิหารพระพุทธรูปหยกเขียว(ขนาด8x18เมตร ระบียงด้านหน้าอีก3เมตร รวมเป็นขนาด8x21เมตร) ตีผังขุดหลุมเสา ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็ช่วยกันทำกับช่าง สร้างบารมีตนเอง ก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่าน ส่วนท่านอื่นๆจะมาสร้างบารมีให้ตนเอง ก็ยินดีรับและขออนุโมทนาด้วย "


Image
Image
Image
Image
Image
Image

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

PostPosted: Sat Dec 22, 2012 4:12 am
โดย นิรทุกข์
พระอาจารย์ส่งภาพมาเพิ่มครับ

"วันที่19ธ.ค.55 ญาตโยมวัดและผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็ช่วยกันทำกับช่างขุดหลุมเสา สร้างบารมีตนเอง ก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่าน "Image
Image
Image

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

PostPosted: Sun Dec 23, 2012 3:05 pm
โดย นิรทุกข์
"วันนี้ 22ธ.ค.55 ญาติโยมวัดและผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็ช่วยกันกับช่างตั้งเสาเทคอนกรีตฐานราก พระอาทิตย์ทรงกลด ก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่าน "


Image
Image
Image
Image

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

PostPosted: Mon Dec 24, 2012 3:00 am
โดย นิรทุกข์
วันที่23ธ.ค.55 รถเครนร้านเกียรติเมืองพล ช่วยยกเสาไฟฟ้าออก
Image
Image


โยมที่มาปฏิบัติธรรมช่วยกันกับพระ-ชี ดัดเหล็กผูกเสา
Image
Image
Image
Image
Image


นักศึกษาชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ม.ขอนแก่น มาปฏิบัติธรรมและช่วยผูกเสา
Image
Image


เทตอม่อ 13 หลุม
Image

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

PostPosted: Thu Dec 27, 2012 3:35 am
โดย นิรทุกข์
วันที่25ธ.ค.55 เทครีบกั้นดินและขนดินเข้า ท่านใดจะมาสร้างบารมีก็ขออนุโมทนา
Image
Image
Image
Imageวันที่28ธ.ค.55 โยมไพศาลนำรถมาช่วยไถดินเข้า ก็ขออนุโมทนา ขอให้เจริญๆๆ
Image
Image

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

PostPosted: Thu Jan 03, 2013 12:07 pm
โดย วิเวก
สาธุ ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ _/!\_