หน้า 1 จาก 1

กิจนิมนต์พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖‏

PostPosted: Thu Jan 17, 2013 5:23 pm
โดย นิรทุกข์
กำหนดการกิจนิมนต์ พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระอาจารย์วิชัย เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เข้าพำนักที่บ้านคุณทวีพล-คุณเหมียว หมู่บ้านลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ เพชรเกษม
เรียนเชิญญาติธรรม คณะศิษย์ เข้ากราบนมัสการและสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์วิชัย ได้ที่บ้านคุณทวีพล-คุณเหมียว

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า ที่บ้านคุณทวีพล-คุณเหมียว
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระอาจารย์วิชัย รับนิมนต์ถวายภัตตาหารเพล ที่ร้านทอง ทองแท้เยาวราช ในตลาดนิคมพัฒนา จ.ระยอง
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระอาจารย์วิชัย รับนิมนต์ถวายผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่บ้านพัก ผจก.ธนาคารธนชาต ในตลาดนิคมพัฒนา จ.ระยอง
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระอาจารย์วิชัย รับนิมนต์คณะศิษย์ เดินทางไปยังวัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระอาจารย์วิชัย รับนิมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา " พรอันเป็นมงคล " ณ ห้องแม่รำพึง บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด TPE Site#1 ในเครือ เอสซีจี เคมิคอลส์ จ.ระยอง
เวลา ๑๙.๐๐ น. เรียนเชิญญาติธรรม คณะศิษย์ เข้ากราบนมัสการและสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์วิชัย ได้ที่บ้านคุณวัณนะ

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระอาจารย์วิชัย รับนิมนต์ถวายภัตตาหารเช้า ถวายผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่บ้านพัก ดร.กิตติ ตั้งจิตเอื้อบุญ ใน จ.ระยอง
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระอาจารย์วิชัย รับนิมนต์ งานตั้งศาลพระพุทธ ณ บริษัท ไทยเพ็ท เรซิน จำกัด ( TPRC Site#4 ) ในเครือ เอสซีจี เคมิคอลส์ จ.ระยอง
- นิมนต์พระอาจารย์วิชัย แสดงพระธรรมเทศนา หัวข้อ " อานิสงส์ในการถวายผ้าป่าและสร้างพระพุทธรูป "
- ร่วมกันถวายผ้าป่าสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมฯ (ศาลาวิมุตติสุข) และ ถวายพระพุทธชินราชเพชรนิมิต
- นิมนต์พระอาจารย์วิชัย อัญเชิญพระพุทธชินราช " เพชรนิมิต " ขึ้นประดิษฐาน ณ มลฑป
- ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล
- พระอาจารย์วิชัย ให้พร กรวดน้ำ อุทิศผลบุญกุศล ให้กับเทพเทวดา พรหมณ์ ภพภูมิวิญญาณ สัมภเวสี เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลาย
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอาจารย์วิชัย รับนิมนต์ถวายผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่บ้านพัก คุณสุมิตร รักพงษ์ไทย ในตลาดนิคมพัฒนา จ.ระยอง

เวลา ๑๔.๐๐ น. พระอาจารย์วิชัย เดินทางกลับสถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น

ด้วยความนับถือครับ
หากมีข้อสงสัย จะเข้ากราบนมัสการ ติดต่อ คุณสัมฤทธิ์ โทรศัพท์ 081-5772436Re: กิจนิมนต์พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖‏

PostPosted: Sat Jan 26, 2013 9:39 am
โดย นิรทุกข์
ชมภาพกิจนิมนตร์ได้จาก facebook กดที่นี่


Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image