หน้า 1 จาก 1

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑:๐๐ น.

PostPosted: Wed Apr 10, 2013 5:33 pm
โดย นิรทุกข์
Image
Image
Image
Image

ท่านสามารถ download ใบฏีกาผ้าป่า ได้จากด้านล่าง

รูปแบบ MS Word
รูปแบบ PDF

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑:๐๐ น.

PostPosted: Fri Apr 12, 2013 2:36 pm
โดย ไก
รายละเอียดเพิ่มเติม

1.หากท่านต้องการซองผ้าป่า เพื่อบอกบุญมหากุศลในครั้งนี้สามารถแจ้งชื่อ จำนวนซองที่ต้องการ และที่อยู่ มาที่ ผม(ไก)
084-4822044 หรือที่อีเมลล์ klinkawee@gmail.com

2..ท่านที่จะไปร่วมงานและอยู่พักปฏิบัติธรรมขอให้แจ้งชื่อคณะ จำนวนคนแยกชายหญิง ให้ทราบ
เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่ (หากได้แจ้งไปกับทางหลวงพี่น้ำเต้าไปแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งมาที่ผมอีกนะครับ)

3.สำหรับท่านที่มีพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสามารถนำไปร่วมถวายได้ในงานวันงานทอดผ้าป่าเพื่อบรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์ต่อไป (หากประสงค์จะถวายกรุณาแจ้งผมด้วยนะครับ เพื่อจะได้จัดเตรียมพาชนะบรรจุไว้ก่อน)

4.คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ ได้ตั้งกองทุนอาหารเอาไว้ ๒ กองทุน

๑.เพื่อจัดทำอาหารถวายพระ, แม่ชี
๒.เพื่อจัดทำโรงทานอาหารสำหรับญาติธรรมที่มาร่วมงาน

ท่านสามารถโอนปัจจัยมาร่วมสมทบได้ที่ ชื่อบัญชี นายเฉลิมศักดิ์ ตันตสวัสดิ์ ธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีออมทรัพย์ สาขาสำเพ็ง เลขที่ 403-232194-7

***ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกและถูกต้องชัดเจนในการบริหารบัญชี รบกวนท่านที่โอนปัจจัยร่วมกองทุนอาหาร
โปรดส่ง e-mail แจ้งรายละเอียด วันที่/เวลาโอน และยอดเงิน กองทุนอาหารพระ,แม่ชี xxxx บาท และกองทุนโรงทาน xxxx บาท มาที่ คุณบิ๊ก chalermsakt@gmail.com

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑:๐๐ น.

PostPosted: Wed May 08, 2013 3:03 am
โดย นิรทุกข์
เพิ่มเติมกำหนดการในงาน

งานถวายผ้าป่าสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗พระองค์
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคมพุทธศักราช ๒๕๕๖
ณสถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น


วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐ น. พระอาจารย์ออกบิณฑบาต
- เตรียมถวายภัตตาหารเช้า
๐๗.๓๐ น. ขึ้นศาลา เตรียมบวชเนกขัมมะ
๐๘.๐๐ น. - บวชเนกขัมมะ
- พระอาจารย์ให้โอวาท ให้พร- ฉันภัตตาหารเช้า
๑๐.๐๐ น. เตรียมถวายภัตตาหารเพล
- คณะญาติธรรมเตรียมงานบุญวิสาขบูชา หรือช่วยงานก่อสร้าง
๑๑.๐๐ น. พระอาจารย์ฉันภัตตาหารเพล - ให้พร
๑๒.๐๐ น. ตามอัธยาศัย - ทำกิจกรรมทางวัด
๑๗.๓๐ น. เตรียมทำวัตรเย็น เตรียมบวชเนกขัมมะ
๑๘.๓๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งพระกรรมฐาน
- พระอาจารย์ให้โอวาท (เย็น) - ให้พร และบวชเนกขัมมะ
๒๒.๐๐ น. เข้าพักผ่อน หรือปฏิบัติพระกรรมฐานตามอัธยาศัย

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐ น. - พระอาจารย์ออกบิณฑบาต
- เตรียมถวายภัตตาหารเช้า
๐๗.๓๐ น. ขึ้นศาลา เตรียมบวชเนกขัมมะ
๐๘.๐๐ น. - บวชเนกขัมมะ
- พระอาจารย์ให้โอวาท ให้พร- ฉันภัตตาหารเช้า
๑๐.๐๐ น. - เตรียมถวายภัตตาหารเพล
- คณะญาติธรรมเตรียมงานบุญวิสาขบูชา หรือช่วยงานก่อสร้าง
๑๑.๐๐ น. พระอาจารย์ฉันภัตตาหารเพล - ให้พร
๑๒.๐๐ น. ตามอัธยาศัย - ทำกิจกรรมทางวัด
๑๗.๓๐ น. เตรียมทำวัตรเย็น เตรียมบวชเนกขัมมะครั้งสุดท้าย
๑๘.๓๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งพระกรรมฐาน
- พระอาจารย์ให้โอวาท (เย็น) - ให้พร และบวชเนกขัมมะ
๒๒.๐๐ น. เข้าพักผ่อน หรือปฏิบัติพระกรรมฐานตามอัธยาศัย

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐ น. พระอาจารย์ออกบิณฑบาต
เตรียมถวายภัตตาหารเช้า
๐๗.๓๐ น. พร้อมกันที่ศาลา
๐๘.๐๐ น. พระอาจารย์ให้โอวาท ให้พร- ฉันภัตตาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่ามหากุศลสร้างพระเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์
- รับซองเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยไทยธรรม
- ตั้งกองไทยธรรม พระธาตุ พระพุทธรูป ผ้าไตรจีวร ดอกไม้
๑๐.๐๐ น. เตรียมถวายภัตตาหารเพล
- พระอาจารย์รับสังฆทาน
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน
- ผู้เข้าร่วมงานเข้าในศาลาพลานุภาพโดยพร้อมเพรียง
- ถวายกองผ้าป่ามหากุศล พร้อมทั้งไทยธรรมทั้งหลายทั้งหมด
อุทิศส่วนมหากุศลไปยัง ๓ โลก หมื่นโลกธาตุ

- พระอาจารย์ให้โอวาท
- พระอาจารย์ลาบวชให้ผู้บวช
๑๗.๓๐ น. เตรียมทำวัตรเย็น เตรียมบวชเนกขัมมะ
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งพระกรรมฐาน
- พระอาจารย์ให้โอวาท (เย็น) - ให้พร
- บุคคลที่จะเนสัชชิก สมาทานเนสัชชิก ปฏิบัติธรรมตลอดคืน
บูชาพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าวิปัสสีเสด็จลงที่วัดครบ ๓ ปี

-จบงานวันวิสาขบูชา -ท่านสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้จาก ที่นี่

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑:๐๐ น.

PostPosted: Sun Jun 02, 2013 5:26 am
โดย นิรทุกข์
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556
โยมพ่อของหลวงพี่โจ ถวายพระพุทธรูปหยกขาว โดยใช้หยกจากเมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay) ประเทศพม่า


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ทำวัตรเย็นบริเวณรอบกองดินที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ และฟังธรรมเทศนา

Image

Image

Image

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑:๐๐ น.

PostPosted: Sun Jun 02, 2013 5:41 am
โดย นิรทุกข์
ภาพการเตรียมการก่อนวันงาน และ ในวันงาน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑:๐๐ น.

PostPosted: Sun Jun 02, 2013 5:56 am
โดย นิรทุกข์
ปล่อยปลาต่ออายุ จำนวน 100 กว่าตัว

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑:๐๐ น.

PostPosted: Tue Jun 04, 2013 2:12 pm
โดย ศิษย์พระอาจารย์
อนุโมทนาสาธุ..สาธุ เจ้าค่ะ :lol: