หน้า 1 จาก 1

กิจนิมนต์พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ จังหวัด เลย 10-11 ธันวาคม 2558

PostPosted: Thu Dec 17, 2015 5:48 pm
โดย นิรทุกข์
คุณอ้อ สิรินัทพร เกษมมงคล นิมนต์พระอาจารย์วิชัยเพื่อโปรดโยมพ่อ โยมแม่ และเข้าพักที่ "อิงเลย" เพื่อเป็นสิริมงคลแต่กิจการของครอบครัว


พระอาจารย์เดินทางถึงที่พัก
Image
Image


รับถวายน้ำปานะ และสนทนาธรรม
Image
Image


คณะเจ้าภาพอิงเลยเพลส ถวายภัตตาหารเช้า พร้อมทั้งผ้าป่า พระพุทธรูป ผ้าไตร และปัจจัย
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Imageคณะเจ้าภาพอิงเลยเพลส ถวายเพล

Image
Image