ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างสิ่งก่อสร้างและเสนาสนะต่างๆ ในวันปีใหม่อาทิตย์ที่ 1 ม.ค. 2560

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างสิ่งก่อสร้างและเสนาสนะต่างๆ ในวันปีใหม่อาทิตย์ที่ 1 ม.ค. 2560

Postโดย นิรทุกข์ » Thu Dec 08, 2016 2:55 am

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
สร้างสิ่งก่อสร้างและเสนาสนะต่างๆ
ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
วันปีใหม่อาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.ด้วยสถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม กำลังมีการสร้างกำแพง เสนาสนะ และศาสนสถานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสถานที่ทำกิจสงฆ์ เจริญพระกรรมฐาน ขออานุภาพพระพุทธเจ้าช่วยในการปฏิบัติธรรม จึงขอเชิญพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

ขออานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระรัตนตรัย และอำนาจบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลก และทางธรรม พ้นจากกองทุกข์ เข้าถึงพระนิพพาน อันตรายทั้งปวงสลายไป ขอให้บ้านเมืองสงบ ให้ประชาชนทั้งหลายมีจิตเป็นกุศล อยู่ในศีลในธรรม ให้เลิกปรามาสพระพุทธเจ้า ให้มีจิตน้อมเข้ามารับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า มีสัมมาทิฏฐิ ผู้ใดเห็นผิดก็ขอให้ละวางความเห็นลง ให้พิจารณาเพื่อที่จะเห็นถูก ขออุทิศให้ผู้ที่มืดบอดอวิชชาครอบงำ.

คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑
กำหนดการ
วันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๙ - ๓ ม.ค. ๖๐ บวชเนกขัมมะชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมในโอกาสวันปีเก่าปีใหม่
วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๙ - ๑ ม.ค. ๖๐ นั่งสมาธิข้ามวันปีเก่าปีใหม่
วันที่ ๑ ม.ค. ๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีสร้างสิ่งก่อสร้างและเสนาสนะต่างๆ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าป่าสามัคคี
กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล ให้ญาติทุกภพทุกชาติ พรหม เทวดา
สัมภเวสี เปรต สรรพสัตว์ทุกภพทุกภูมิทั้ง ๓ โลก
และอธิษฐานขอพรพระ

หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี
1.พระวิชัย ศิริผลหลาย บัญชี ธ.ทหารไทย สาขาเมืองพล เลขที่ 337-2-24806-6
(ระหว่างธ.ทหารไทย ไม่เสียค่าโอน)
2.พระวิชัย ศิริผลหลาย บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองพล เลขที่ 792-213143-4
และกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้นำปัจจัยเข้ากองผ้าป่า ที่เบอร์โทรแม่ชีรุ่ง 08-4603-0946
หรือ พระอาจารย์วิชัย 08-5808-2851 , 08-9094-6031Image


โหลดใบฎีกาผ้าป่าได้ในสองรูปแบบ

ใบฏีกาผ้าป่า MS Word
ใบฏีกาผ้าป่า PDF
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 527
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างสิ่งก่อสร้างและเสนาสนะต่างๆ ในวันปีใหม่อาทิตย์ที่ 1 ม.ค. 2560

Postโดย นิรทุกข์ » Mon Jan 02, 2017 9:02 am

ผู้มาร่วมงานทอดผ้าป่า ร่วมกันจัดทำปุ๋ยหมักและปลูกผัก

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 527
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm
กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน

cron