ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและถวายผ้าป่าสามัคคี ฉลองพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและถวายผ้าป่าสามัคคี ฉลองพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.

Postโดย นิรทุกข์ » Sun Apr 08, 2018 1:33 pm

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและถวายผ้าป่าสามัคคี
ฉลองพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์
ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ด้วยสถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม ได้ก่อสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์เสร็จแล้ว ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ พระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พระอรหันตธาตุทั้งหลาย และประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียวเป็นพระประธาน เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชา เจริญพระกรรมฐาน ขออานุภาพพระรัตนตรัยช่วยส่งเสริมจิตตภาวนา ย่อมเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์และความสุข แก่มนุษย์ เทวดา พรหมทั้งหลาย ให้ถึงเทวสมบัติ พรหมสมบัติ นิพพานสมบัติ การบูชาที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญนั้นคือปฏิบัติบูชา จึงขอเชิญพุทธบริษัททุกท่านร่วมฉลองพระมหาเจดีย์เนื่องในโอกาสสร้างเสร็จ และเทศกาลวันวิสาขบูชา ด้วยการปฏิบัติบูชา บำเพ็ญกุศล ทาน ศีล ภาวนา น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ขออานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระรัตนตรัย และอำนาจบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้บ้านเมืองสงบ เศรษฐกิจประเทศรุ่งเรือง ภัยอันตรายทั้งปวงสลายไป ให้ประชาชนทั้งหลายมีจิตเป็นกุศล อยู่ในศีลธรรม มีสัมมาทิฏฐิ ผู้ใดเห็นผิด ก็ขอให้ละวางความเห็นลง ให้พิจารณาเพื่อที่จะเห็นถูก ขออุทิศให้ผู้ที่มืดบอดอวิชชาครอบงำ และให้เลิกปรามาสพระพุทธเจ้า ให้มีจิตน้อมเข้ามารับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า และขอให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลก และทางธรรม พ้นจากกองทุกข์เข้าถึงพระนิพพาน.
คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑
กำหนดการ
วันที่ ๒๕ พ.ค.- ๓๐ พ.ค.๖๑ บวชเนกขัมมะชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา
วันที่ ๒๖ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. บวงสรวงบูชาพระรัตนตรัย
วันที่ ๒๗ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าป่าสามัคคีฉลองพระมหาเจดีย์ฯ
กรวดน้ำอุทิศให้ญาติทุกภพทุกชาติ เปรต สัมภเวสี เทวดา พรหม ทั้ง ๓โลก


หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี
1.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ทหารไทย สาขาบ้านไผ่ เลขที่ 384-2-38156-2(ธ.เดียวกันไม่เสียค่าโอน)
2.พระวิชัย ศิริผลหลาย บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองพล เลขที่ 792-213143-4
และกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้นำปัจจัยเข้ากองผ้าป่า ที่เบอร์โทรแม่ชีรุ่ง 08-4603-0946


ดาวน์โหลดใบฏีกาผ้าป่า
ใบฏีกาผ้าป่า (MS Word)
ใบฏีกาผ้าป่า (PDF)
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 552
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน

cron