ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Postโดย นิรทุกข์ » Tue Jul 03, 2018 7:18 pm

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม
ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.

เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบครั้งแรกในโลก คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ต่อเนื่องวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญพุทธบริษัททุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศล เจริญทาน ศีล ภาวนา ถวายแด่พระรัตนตรัย ถวายเป็นพระราชกุศล ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม
ขออานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระรัตนตรัย และอำนาจบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้บ้านเมืองสงบ เศรษฐกิจประเทศรุ่งเรือง ภัยพิบัติอันตรายทั้งปวงสลายไป ให้ประชาชนทั้งหลายมีจิตเป็นกุศล อยู่ในศีลธรรม มีสัมมาทิฏฐิ และขอให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลก และทางธรรม พ้นจากกองทุกข์เข้าถึงพระนิพพาน
คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑
กำหนดการ
วันที่ ๒๖ - ๓๐ ก.ค. ๖๑ บวชเนกขัมมะชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา
วันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๑
เวลา ๙.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าป่าสามัคคี
กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล ให้ญาติทุกภพทุกชาติ พรหม เทวดา
สัมภเวสี เปรต สรรพสัตว์ทุกภพทุกภูมิทั้ง ๓ โลก
และอธิษฐานขอพรพระ


หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี
1.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ทหารไทย สาขาบ้านไผ่ เลขที่ 384-2-38156-2 (ธ.เดียวกันไม่เสียค่าโอน)
2.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองพล เลขที่ 792-213143-4
และกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้นำปัจจัยเข้ากองผ้าป่า ที่เบอร์โทรแม่ชีรุ่ง 08-4603-0946ดาวน์โหลดใบฏีกาผ้าป่า
ใบฏีกาผ้าป่า MS Word
ใบฏีกาผ้าป่า PDF
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 552
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน

cron