หน้า 1 จาก 1

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่พัก และห้องน้ำ ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

PostPosted: Sat Sep 29, 2018 9:11 am
โดย นิรทุกข์
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่พัก และห้องน้ำ
ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐น.

ด้วยสถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม กำลังก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่พัก และห้องน้ำ เพื่อเป็นสถานที่พักปฏิบัติธรรม และทำกิจสงฆ์ จึงขอเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพกฐินสร้างศาลาฯในครั้งนี้
ขออานุภาพพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระรัตนตรัย และอำนาจบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม พ้นจากกองทุกข์ เข้าถึงพระนิพพาน.


Image

Re: ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่พัก และห้องน้ำ ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

PostPosted: Fri Nov 30, 2018 2:19 pm
โดย นิรทุกข์
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image