หน้า 1 จาก 1

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจสามัคคี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ. ขอนแก่น วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

PostPosted: Sun Sep 20, 2020 3:54 pm
โดย นิรทุกข์
Image

Image