หน้า 1 จาก 1

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจสามัคคี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ. ขอนแก่น วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

PostPosted: Sat Oct 01, 2022 5:21 pm
โดย นิรทุกข์
ด้วยสถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม กำลังก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่พัก และห้องน้ำ เพื่อเป็น
สถานที่พักปฏิบัติธรรม และทำกิจสงฆ์ จึงขอเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพกฐินสร้างศาลาฯในครั้งนี้

ขออานุภาพพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระรัตนตรัย และอำนาจบุญ
กุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญๆ พ้นจากกองทุกข์ เข้าถึงพระนิพพาน.


Image

Image

ท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง

http://www.youtube.com/wiweksikkaram
http://www.facebook.com/wiweksikkaram