ขอ link กลับไปหน้า home ในเวบบอร์ดนี้ด้วยครับ

ระเบียบข้อตกลง, แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะผู้ดูแล, คำแนะนำการใช้งาน

ขอ link กลับไปหน้า home ในเวบบอร์ดนี้ด้วยครับ

Postโดย Tewin » Wed Nov 17, 2010 3:49 pm

จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากเลยครับ แค่รบกวนพี่ admin ช่วยเพิ่มปุ่มอะไรสักอย่างเพื่อให้ user กดแล้วสามารถกลับไปหน้า home ของ wiweksikkaram.org ด้วยครับ

คือผมเวลาเข้าเวบจากหน้าหลัก wiweksikkaram แล้วมาเวบบอร์ด wiweksikkaram.org/board อันนี้ สามารถทำได้
แต่
เวลาผมเสริชกูเกิ้ลหรือเวลาพี่รักพงศ์ส่งลิงค์แจ้งข่าวมาจากอีเมลล์ แล้วมาเจอเวบบอร์ดก่ีอนเนี่ย จะกลับไปดูหน้า home ของ wiweksikkram.org อันนี้ ทำไม่้ได้ครับ มันกลับไปได้แค่หน้าแรกของเวบบอร์ดเท่านั้น (จริงๆผมก็ทราบแหละว่าก็ให้พิมพ์จาก address bar เอาโดยตัดคำว่า board ที่ต่อท้่่ายออก แต่ผมแค่คิดว่ามันจะทำให้สะดวกขึ้นถ้าเราทำให้เวบมัน user friendly มากขึ้นครับ)

หรือผมหาไม่เจอเองไม่ทราบเหมือนกันครับ

ขอบคุณครับ
Tewin
 
จำนวนผู้ตอบ: 9
สมัครสมาชิก: Tue Apr 06, 2010 9:32 pm
ที่อยู่: Perth, Australia

Re: ขอ link กลับไปหน้า home ในเวบบอร์ดนี้ด้วยครับ

Postโดย wiweksikkaram.hi5 » Wed Nov 17, 2010 11:39 pm

Tewin wrote:จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากเลยครับ แค่รบกวนพี่ admin ช่วยเพิ่มปุ่มอะไรสักอย่างเพื่อให้ user กดแล้วสามารถกลับไปหน้า home ของ wiweksikkaram.org ด้วยครับ

คือผมเวลาเข้าเวบจากหน้าหลัก wiweksikkaram แล้วมาเวบบอร์ด wiweksikkaram.org/board อันนี้ สามารถทำได้
แต่
เวลาผมเสริชกูเกิ้ลหรือเวลาพี่รักพงศ์ส่งลิงค์แจ้งข่าวมาจากอีเมลล์ แล้วมาเจอเวบบอร์ดก่ีอนเนี่ย จะกลับไปดูหน้า home ของ wiweksikkram.org อันนี้ ทำไม่้ได้ครับ มันกลับไปได้แค่หน้าแรกของเวบบอร์ดเท่านั้น (จริงๆผมก็ทราบแหละว่าก็ให้พิมพ์จาก address bar เอาโดยตัดคำว่า board ที่ต่อท้่่ายออก แต่ผมแค่คิดว่ามันจะทำให้สะดวกขึ้นถ้าเราทำให้เวบมัน user friendly มากขึ้นครับ)

หรือผมหาไม่เจอเองไม่ทราบเหมือนกันครับ

ขอบคุณครับเห็นด้วยครับ
เวลาทำสมาธิ

ให้ระลึกลมหายใจเข้าออก

ให้รู้ลมหายใจเข้าออก

หายใจเข้าสั้นก็รู้

หายใจออกสั้นก็รู้

หายใจเข้ายาวก็รู้

หายใจออกยาวก็รู้

ไม่ต้องบังคับลมหายใจ

ตามรู้ลมหายใจเข้าออก

สงบก็รู้ ไม่สงบก็รู้

สงบก็ไม่ยินดี ไม่สงบก็ไม่ยินร้าย

ไม่เอาทั้งสงบและไม่สงบ

เอาแค่รู้ตามความเป็นจริงของสภาวธรรมปัจจุบันนั้น

ทำอะไรก็ให้รู้เหตุปัจจัย

รู้ไม่ใช่เพื่อ ยินดี ยินร้าย รู้เพื่อให้ รู้เหตุปัจจัย

เหตุแห่งความเจริญ

เคารพ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

เคารพ สิกขา 3 ศีล สมาธิ ปัญญา

เคารพในความไม่ประมาท

เคารพในการปฎิสันฐาน

เคารพใน ศีล

เคารพใน สมาธิ

เคารพในกันและกัน

หลักตัดสิน ธรรมวินัย 8 ประการ

ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัด

เป็นไปเพื่อไม่ประกอบสัตว์ไว้

เป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลส

เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อย

เป็นไปเพื่อสันโดษ

เป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่คณะ

เป็นไปเพื่อปรารภความเพียร

เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่าย

ธรรมที่ควรเจริญ

สติ

สัมปัชชัญญะ

ศีล

สมาธิ

ปัญญา

วิมุตติ

วิมุตติญาณทัสสนะ

สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ

สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ

สัมมาวาจา พูดชอบ

สัมมาอาชีโว อาชีพชอบ

สัมมากัมมันโต การงานชอบ

สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ

สัมมาสติ ระลึกชอบ

สัมมาสมาธิ ตั้งมั่นชอบ

สัมมาญาณะ ความรู้ชอบ

สัมมาวิมุตติ หลุดพ้นชอบ

สัมมาวิมุตติญาณทัสสนะ ความเห็นในการหลุดพ้นชอบ

สัมมาทิฏฐิ

คือ รู้ชัดซึ่ง เหตุแห่ง กุศล วิชชา เป็น เหตุ

รู้ชัดซึ่ง เหตุแห่ง อกุศล อวิชชา เป็น เหตุ

การบรรลุธรรมอาศัย สติ ปัญญา อุเบกขา เป็นมัทยัทธ์

รักษาสัจจะ เพิ่มพูลจาคะ ไม่ประมาทปัญญา ศึกษาสันติ

การปฎิบัติธรรม

คบสัตบุรุษ ฟังพระสัทธรรม อยู่ในประเทศเหมาะสม ตั้งสัจจะ เดินสัมมาทิฏฐิ เจริญความสงบ

ออกพิจารณาด้านปัญญา + พลังกุศล - บ่มอินทรีย์ นิพพิทา วิราคะ วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ

สติ - ศีล - สมาธิ - ปัญญา - วิมุตติ - วิมุตติญาณทัสสนะ

อัปปมาโณพุทโธ อานุภาพพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณ

อัปปมาโณธัมโม อานุภาพพระธรรมไม่มีประมาณ

อัปปมาโณสังโฆ อานุภาพพระสงฆ์ไม่มีประมาณ

เรื่องของสมมติ อวิชชา ตัวตน ยึดตรงไหน หลงที่ไหน ผิดที่นั้น จุดต่อมแห่งภพชาติ

wiweksikkaram.hi5
 
จำนวนผู้ตอบ: 114
สมัครสมาชิก: Mon Mar 15, 2010 12:20 am
ที่อยู่: สุทธาวาสภูมิ

Re: ขอ link กลับไปหน้า home ในเวบบอร์ดนี้ด้วยครับ

Postโดย admin » Tue Nov 23, 2010 3:31 pm

:oops:
รับทราบครับ ต้องขอเวลาสักพักใหญ่ครับ เคยพยายามทำอยู่เหมือนกัน
admin
Site Admin
 
จำนวนผู้ตอบ: 28
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 1:23 am

Re: ขอ link กลับไปหน้า home ในเวบบอร์ดนี้ด้วยครับ

Postโดย admin » Sat Jan 15, 2011 4:39 am

เพิ่มปุ่ม link กลับไปยังหน้าแรกให้แล้วน้ะครับ

Image
admin
Site Admin
 
จำนวนผู้ตอบ: 28
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 1:23 am


กลับไปหน้า เพื่อทราบ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน

cron