PhraArjarn.jpg

บันทึกภาพงานทอดผ้าป่า

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

 

วันก่อนวันมาฆะบูชา อาทิตย์ที่ 24 กพ 2556

พระอาจารย์แนะนำธรรมะก่อนฉันเช้า

 

 

พระอาจารย์แนะนำธรรมะหลังทำวัตรเย็น

 

 

 

 

วันมาฆะบูชา จันทร์ที่ 25 กพ 2556

 

เตรียมถวายภัตตาหาร ช่วงเช้า วันมาฆะบูชา

พระอาจารย์แนะนำธรรมะและถวายภัตตาหารเช้า

กล้องที่ 2

 

กล่าวคำถวายและถวายสังฆทานช่วงเพล

 

กล่าวคำถวายและถวายผ้าป่า

กล่าวคำถวายและถวายภัตตาหาร กรวดน้ำ และพระอาจารย์ให้พร

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ

หากในช่วงถ่ายทอดสดถ้าภาพไม่ปรากฏ ท่านสามารถแก้ไขตามแนวทางต่างๆดังนี้ Refresh หน้าจอนี้อีกครั้ง โดยกดปุ่ม Refresh บน Browser, กดปุ่ม Play ที่เป็นรูปวงกลมสี่น้ำเงิน หรือ ปิด Browser แล้วเริ่มเข้ามาที่เวปไซต์ใหม่

 

อาจมีโฆษณาคั่นเป็นช่วงๆ  ให้รอสักครู่ภาพจะกลับมาปรากฏเอง