พระธรรมะเทศนา ปี พ.ศ.๒๕๖๓

 

 

อ่าน/ฟังธรรม

 

 

โหลดMP3

 

ชม VDO (YouTube)

 

ดาวน์โหลด MS Word

คุณภาพชีวิตคุณภาพงาน(สนง.ไซด์งานสายสีชมพู-เหลือง)18ม.ค.63บ่าย

 
 

เหตุให้ธุรกิจราบรื่น(บ.เอลิท ดริลลิ่ง)19ม.ค.63เช้า(ช่วง1)

 
 

จิตเป็นเหตุปัจจัยให้ธุรกิจเจริญ(บ.เอลิท ดริลลิ่ง)19ม.ค.63เช้า(ช่วง2)

 
 

บัณฑิตหรือสัตบุรุษ(ม.รามคำแหง)20ม.ค.63เช้า

 
 

เคารพธรรมยอมรับความจริง(บ้านบูรณ์)20ม.ค.63บ่าย

 
 

ข้ามโอฆะดับไฟในใจ(ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ)21ม.ค.63

 
 

หลงสมมติหลงกฎเกณฑ์ในใจ-วันมาฆบูชา8ก.พ.63

 
 

การวางจิตในภาวะโรคระบาด(ผ้าป่าโควิด29มี.ค.63)

 
 

ทานที่มีอานิสงส์มาก-การปฏิบัติตนในภาวะโรคโควิดระบาด(ผ้าป่าโควิด5เม.ย.63)

 
 

ขึ้นฝั่งต้องทิ้งเรือ (รู้แจ้งในสมมติ) -12 เม.ย.63

 

 
 

สัญญา อวิชชา ความเสี่ยงโควิดหลังคลายล็อคดาวน์ (ผ้าป่าโควิด -26 เม.ย.63)

 
 

475. ละอนุสัยป้องกันโรคโควิด -ผ้าป่า 3 พ.ค.63

 
 

476. อวิชชามืดบอกไม่เห็นความจริงทำให้ทุกข์เกิด(วันวิสาขบูชา) - 6 พ.ค.63

 

 
 

477. ปฏิบัติแบบผู้ใหญ่ (ผ้าป่าโควิค -10 พ.ค.63

 
 

480. จิตตาธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน (ผ้าป่า 17พ.ค.63)

 

 
 

481. กายาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน-ลดติดเชื้อความรุนแรงของโรค (ผ้าป่าโควิด 24 พ.ค.63)

 

 
 

482. สมาธิเป็นบาทฐานตั้งของปัญญา (ผ้าป่าโควิด 7 มิ.ย.63-หลวงพ่อชา)

 

 
 

483. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน (เฉพาะส่วนธรรมะ) (ผ้าป่าโควิด 24 พ.ค.63)

 

 
 

484. จิตเป็นกลาง+วิธีป้องกันโรคระบาดเฟส2 (ผ้าป่าโควิด 31 พ.ค.63(1)-ครูบาศรีวิชัย)

 

 
 

485. จิตเป็นกลาง (เฉพาะส่วนธรรมะ) (ผ้าป่าโควิด 31 พ.ค.63(2)-ครูบาศรีวิชัย)

 
 

486. สัมมาปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์(ผ้าป่าโควิด 14 มิ.ย.63)

 
 

487. มิจฉาวายามะ-สัมมาวายามะ (ผ้าป่าโควิด  21 มิ.ย.63)

 
 

488. ธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่น (ผ้าป่าโควิด 28 มิ.ย.63)

 
 

489. พระพุทธเจ้าตรัสรู้แสดงธรรมจักร (ผ้าป่าอาสาฬหบูชา 5 ก.ค.63)

 
 

490. การวางจิตในภาวะโรคระบาด (ตัดเฉพาะส่วนธรรมะ) (ผ้าป่าโควิด 29 มี.ค.63)

 

 
 

491. ทานที่มีอานิสงส์มาก-การปฏิบัติตนในภาวะโรคโควิดระบาด (ผ้าป่าโควิด 5 เม.ย.63)

 

 
 

492. สัญญา-อวิชชา (ตัดเฉพาะส่วนธรรมะ) (26 เม.ย. 63)

 
 

493. ละอนุสัยป้องกันโรคโควิด19 ตัดส่วนธรรมะ (ผ้าป่า 3พ.ค.63)

 
 

494. ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ (สนง.คุมประพฤติพล 1 ก.ค.63)

 

 
 

495. จับหลักการปฏิบัติให้ได้ (ผ้าป่าโควิด 12 ก.ค.63)

 
 

496. ปัจจยาการของธาตุและปฏิจจสมุปบาท (ผ้าป่าโควิด 19 ก.ค. 63)

 
 

497. เหตุปฏิบัติธรรมไม่ยาก(เฉพาะส่วนธรรมะ 26 ก.ค. 63)

 
 

498. เหตุโรคโควิด-19 ระบาดน้อยในไทย (วันเข้าพรรษา6ก.ค.63)

 
 

499. เหตุของอวิชชาและวิชชา (ปวารณาเข้าพรรษา6ก.ค.63)

 
 

500. เหตุอายุพระศาสนาสั้น(เหตุที่นิวยอร์คไทม์ยกย่องไทย-ผ้าป่า2ส.ค.63)