โรงจอดรถ (พฤษภาคม 2555) 

 

"เนื่องจากซุ้มดอกไม้ที่ปลูกหน้าห้องน้ำไว้กันแสงแดดที่จะส่องมาถูกประตูPVC ไม้ที่ทำเริ่มผุ เป็นปัญหาที่ต้องแก้เรื่อยๆ และใบไม้จากต้นไม้ที่ปลูกขึ้นหลังคา รางน้ำ ทำให้น้ำที่รองไว้สกปรก ช่างจึงเสนอให้ทำอาคารขึ้นแทนเพื่อบังแสงแดด จึงดำริสร้างโรงจอดรถ เพื่อให้ได้ประโยชน์หลายอย่าง และยังนำกระเบื้องมุงหลังคาเก่าCPACที่มีผู้มาถวายไว้นานแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (รูประหว่าง วันที่ 8 -17 พ.ค.55) ส่วนเจ้าภาพเฉพาะก็ยังไม่มี"

 

สำหรับรายละเอียดติดตามได้จากในกระทู้