กิจกรรมปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ฝึกวินัยแก่นักเรียน

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

กิจกรรมปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ฝึกวินัยแก่นักเรียน

Postโดย นิรทุกข์ » Fri Oct 20, 2023 7:03 pm

ฝ่ายปกครองโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้ขอให้ทางสถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขารามช่วยดำเนินกิจกรรมปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ฝึกวินัยแก่นักเรียนที่ได้รับมอบหมายจากระบบ STU-MIS (ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 24 ตุลาคม (28 , 29 ตุลาคม 2566)


พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธมีดำริรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเหตุผล

1. เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับวัดและพระศาสนา เพื่อในอนาคตถ้านักเรียนโตขึ้นแล้วมีปัญหาทางจิตใจและความทุกข์ใจ จะได้นึกถึงวัดและนำธรรมะไปใช้แก้ปัญหาในใจ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นที่พึ่งทางจิตใจ
2. แนะนำการปฏิบัติสติ สมาธิ ปัญญา เพื่อเตรียมจิตให้พร้อมในการเรียนรู้การดำรงชีวิต และเพิ่มภูมิต้านทานทางด้านจิตใจแก่นักเรียนที่จะเป็นอนาคตของชาติ
3. การปฏิบัติธรรมจะเน้นให้รู้จักเสียสละ รู้จักตัวสติ ตัวสมาธิ ตัวปัญญาและนำสติสมาธิปัญญาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และดำเนินชีวิตประจำวัน
4. สังคมปัจจุบันเป็นยุคสื่อสารไร้พรมแดน ถ้าเด็กนักเรียนไม่มีสติ สมาธิ ปัญญา ในการคัดเลือกข้อมูลข่าวสารทั้งหลาย ก็อาจจะเกิดโทษต่อตัวนักเรียนและสังคมได้ การที่เด็กนักเรียนมีสติ สมาธิ ปัญญา ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ก็จะทำให้การตัดสินใจ การประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ก็จะเป็นกำลังสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ

พระอาจารย์วิชัย เห็นประโยชน์ที่กล่าวข้างต้นจึงช่วยเหลือทางโรงเรียนสำหรับโครงการนี้

โดยนักเรียนที่ทำกิจกรรมเฉลี่ย 15-30 คน ต่อวัน โดยคละชั้นเรียน รวมประมาณ 420 คน จนจบโครงการ

กิจกรรมที่กระทำในแต่ละวัน

1. ฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ แนะนำนักเรียนให้รู้จักตัวสติ ตัวสมาธิ ตัวปัญญา และบำเพ็ญประโยชน์ เสียสละ
2. การทำกิจกรรมร่วมกันให้รู้จักการทำงานร่วมกันให้มีความสามัคคีในการทำงาน
3. ก่อนเลิกกิจกรรมจะแนะนำความเห็นที่ถูกต้องและพานั่งสมาธิ

ในแต่ละวัน
1. จะมีพระชีและญาติโยมที่วัดดูแลนักเรียน
2. ทางวัดจะจัดอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนทุกวัน (งบประมาณจากทางวัด)
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 559
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน

cron