พระธรรมะเทศนา ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

 

อ่าน/ฟังธรรม

 

 

โหลดMP3

 

ชม VDO (YouTube)

 

ดาวน์โหลด MS Word

อวิชชา-อนุสัย-สมมติ (เช้า 2 ธ.ค.60)

   

ทำงานให้เป็นสุข(9ธ.ค.60) ศาลระนอง

   

สุขกับธรรมะในการทำงาน(12ธ.ค.60)ศาลอาญากรุงเทพใต้

   

หลักในการดำรงชีวิต(13ธ.ค.60)ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

   

กลั่นธรรมเข้าสู่ใจ 31ธ.ค.60

   

พิจารณานอกพิจารณาใน 3 มี.ค.61

   

การฝึกจิตเพื่อให้เห็นความจริง -13 ธ.ค.61