งานปฏิบัติธรรมครบรอบวันมรณภาพหลวงพ่อประสิทธิ์ 2555

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

งานปฏิบัติธรรมครบรอบวันมรณภาพหลวงพ่อประสิทธิ์ 2555

Postโดย รักพงศ์ » Sun Mar 04, 2012 4:13 pm

Image

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
น้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่ หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร
ณ วัดถ้ำยายปริก ต. ท่าเทววงษ์ อ. เกาะสีชัง จ. ชลบุรี
วันที่ ๗ - ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ด้วยท่านพระอาจารย์ พระอธิการประสิทธิ์ ถาวโร เจ้าอาวาสองค์แรก ผู้บุกเบิกวัดถ้ำยายปริก ได้ละสังขารลงเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ และฌาปนกิจเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๑ ด้วยความกตัญญู-กตเวทิตาธรรม และเพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาคุณครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตากรุณาอันสูงสุด คณะพระภิกษุ สามเณร แม่ชีที่วัดถ้ำยายปริกและศิษยานุศิษย์จึงมีความตั้งใจโดยพร้อมเพรียงกัน จัดงานปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม เป็นประจำทุกปี

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและญาติมิตรกัลยาณธรรม ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน น้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาท่านพระอาจารย์ พระอธิการประสิทธิ์ ถาวโร ในครั้งนี้ ดังกำหนดการต่อไปนี้


๗ มีนาคม ๒๕๕๕


เวลา ๑๖.๐๐ น. บวชพราหมณ์ ชีพราหมณ์ และแนะนำการปฏิบัติโดยพระอธิการนพดล คุเณสโกที่ศาลาธรรมสภา

เวลา ๑๗.๔๕ น. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐานร่วมกันที่ศาลาการเปรียญรื่นจิตต์

เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมสไลด์และภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง ประวัติหลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโรและแนวทางการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย / เข้าที่พัก

๘ มีนาคม ๒๕๕๕


เวลา ๐๔.๐๐ น. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตร ที่ศาลาการเปรียญรื่นจิตต์
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าที่ศาลาธรรมสภา หลังจากนั้นปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
เวลา ๑๒.๐๐ น. แม่ชี อุบาสิกา ทำความสะอาดศาลาและบริเวณวัด
เวลา ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมปฏิบัติธรรม “ที่สวนเกษตรธรรมชาติ” / กวาดลานวัดบนเขา /สนทนาธรรม

เวลา ๑๕.๐๐ น. รับฟังเทปบรรยายธรรม หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร
เวลา ๑๖.๐๐ น. บวชพราหมณ์ ชีพราหมณ์ และแนะนำการปฏิบัติโดยพระอธิการนพดล คุเณสโกที่ศาลาธรรมสภา
เวลา ๑๗.๔๕ น. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐานร่วมกันที่ศาลาการเปรียญรื่นจิตต์
เวลา ๑๙.๐๐ น. สนทนาธรรม ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย / เข้าที่พัก

๙ มีนาคม ๒๕๕๕

เวลา ๐๔.๐๐ น. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลาการเปรียญรื่นจิตต์

เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าที่ศาลาธรรมสภา
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์มาพร้อมกันที่ศาลาการเปรียญรื่นจิตต์ /บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
สาธุชนร่วมถวายสังฆจตุปัจจัยไทยทาน แจกทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลเกาะสีชัง
แจกทุนนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเกาะสีชัง
รับพรและกรวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศล /พราหมณ์และชีพราหมณ์ลาสิกขา / เสร็จพิธี

หลวงพ่อประสิทธิ์ "ให้" ธรรมทาน
เน้น"เกิดดับ"สรรพสาร สิ่งล้วน
"ไหล"ทุกสภาวะกาล นามรูป
"สมมุติ"ครอบงำถ้วน ท่านชี้แนวธรรม

หลวงพ่อนำแนวคิด
ท่าน"ประสิทธิ์"ความทรงจำ
เจ้าอาวาสเป็นปราชญ์ล้ำ
สร้างวัดเสร็จสมเจตนา

"ถ้ำยายปริก"คือชื่อวัด
แพร่สะพัดธรรมสิกขา
ผู้คนดั้นด้นมา
รับอรรถรสปรากฏมี

ท่านเน้นคำว่า"ให้"
ซาบซึ้งในธรรมวิถี
เมตตาเสริมบารมี
ช่วยเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย

"เกิด-ดับ"มีทุกขณะ
เตือนให้ละถือมั่นหมาย
"ไหล"ลับดับวอดวาย
เสื่อมไปกับกาลเวลา

ชี้"สมมุติ"งำโลกมิด
ยังหลงผิดติดยศถา
สมบัติทั้งอัตตา
แยกคนสัตว์จัดเขาเรา

ของคว่ำแม้จับหงาย
ยังมั่นหมายหงายเขลาเขลา
ห่วงใยอย่าใจเบา
เตือนให้เราใช้ปัญญา

หลวงพ่อคือพระแท้
มีญาณแก่คารมกล้า
เป็นเพียงพระธรรมดา
"ไม่ธรรมดา"นั้นแน่นอน

หลวงพ่อละสังขาร
ดับตามกาลดั่งคำสอน
สายธรรมยังถาวร
"ถาวโร"อยู่คู่สีชัง

อยู่ใต้ฟ้าเพียงอาศัย
แต่ยิ่งใหญ่กุศลยัง
แรงบุญหนุนพลัง
หลวงพ่อประสิทธิ์ สถิตถาวร

อยู่กับพระพุทธเจ้า
ได้เข้าเฝ้ารับพระพร
พ้นทุกข์นิรันดร
หลวงพ่อเราเข้านิพพาน


Image

Image
"ดูก่อน ทีฆนขะ มนุษย์เรานี้ บุคคลใดได้รับความสุข ก็จะลืมความทุกข์ชั่วขณะ บุคคลใดได้รับความทุกข์ ก็หาความสุขขณะนั้นไม่พบ คนส่วนมาก เมื่อมีทุกข์ มักคิดว่าทุกข์นั้นเป็นสิ่งเที่ยงแท้ เมื่อมีสุข ก็สำคัญว่าสุขนั้นจะอยู่กับเราตลอดไป หาคิดไม่ ว่าเป็นเสมือนการเห็นดวงจันทร์ในขันน้ำ มิอาจคว้าดวงจันทร์นั้นได้ คว้าได้แต่ขันเท่านั้นเอง สุขและทุกข์จึงเป็นของไม่เที่ยง เมื่อเห็นดังนี้แล้ว ผู้มีสติก็ย่อมเบื่อหน่ายทั้งสุขและทุกข์ ย่อมหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่น ไม่วิวาททุ่มเถียงกับผู้ใด แม้คำพูดนั้นจะระคายหู ก็ให้มีสติรู้ ว่าเป็นเพียงแค่คำพูดเท่านั้น"(พุทธพจน์)
รักพงศ์
 
จำนวนผู้ตอบ: 83
สมัครสมาชิก: Sun Mar 14, 2010 12:23 pm
ที่อยู่: 4 Gunnamatta Place, Kelmscott, Western Australia, Australia, 6111

กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน

cron