ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมถวายกฐินประจำปี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมถวายกฐินประจำปี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

Postโดย นิรทุกข์ » Wed Aug 08, 2012 7:04 pm

ข้อความของ "ท่านพระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ"

"เนื่องจากเจ้าภาพใหญ่ กลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะ และครอบครัวคุวานันท์ ได้กำหนดวันทอดกฐินเป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลาที่ทอดกฐิน ๐๙.๓๐น. จึงขอแก้ไขวันเวลาทอดกฐินเป็นวันเวลาดังกล่าว


หมายเหตุ -ศาลาปฏิบัติธรรมนี้สร้างเพื่อพวกเราทั้งหลายจะได้พัก เวลามีงานกุศล หรือจะมาปฏิบัติธรรม อานิสงส์นั้นได้มากในแง่บุญ ในแง่ประโยชน์สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัด พระพุทธเจ้าตรัสไว้ เสนาสนะนี้เป็นทานอันเลิศ


Image
Image

หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถไปร่วมงานกฐิน ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขารามได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถสมทบปัจจัยได้โดยโอนเข้าที่บัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

1.พระวิชัย กัมมสุทโธ ศิริผลหลาย ธ.กรุงไทย สาขาเมืองพล เลขที่ 422-0-30686-2

2.พระวิชัย ศิริผลหลาย บัญชีไม่ประจำ ธ.ทหารไทย สาขาเมืองพล เลขที่ 337-2-24806-6
(สำหรับบัญชีไม่ประจำ กรณีฝากเงินสดที่เครื่องรับฝากเงิน ธ.ทหารไทย ไม่เสียค่าโอน)

และขอความกรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบด้วยครับ (เพื่อจะได้นำเข้ากองกฐิน) ที่
- พระอาจารย์วิชัย หมายเลขโทรศัพท์ 08-5808-2851 หรือ 08-90946031
- แม่ชีรุ่ง หมายเลขโทรศัพท์ 08-4603-0946
- รักพงศ์ (email: pongismynickname@yahoo.com.au ) (หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร)


ที่ตั้งและการเดินทางมายังสถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม

Image
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 555
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมถวายกฐินประจำปี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

Postโดย นิรทุกข์ » Thu Nov 01, 2012 3:47 pm

พระอาจารย์แจ้งวันทอดกฐินใหม่ครับ


"เนื่องจากเจ้าภาพใหญ่ กลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะ และครอบครัวคุวานันท์ ได้กำหนดวันทอดกฐินเป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลาที่ทอดกฐิน ๐๙.๓๐น. จึงขอแก้ไขวันเวลาทอดกฐินเป็นวันเวลาดังกล่าว


ขออภัยและขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน"
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 555
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมถวายกฐินประจำปี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

Postโดย นิรทุกข์ » Mon Nov 19, 2012 2:49 am

พระอาจารย์ส่งภาพและแจ้งการเตรียมพร้อมสำหรับงานกฐินปี 2555 นี้

"รูปกิจกรรมบางส่วนของพนักงานบริษัทเวิลด์ลีส สาขาโคราช,อุดร,ขอนแก่น มาช่วยจัดเตรียมสถานที่รับงานกฐิน2555 ส่วนป้ายต้อนรับคุณสัมฤทธิ์สร้างถวาย ก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่าน "

Image
Image
Image
Image
Image
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 555
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมถวายกฐินประจำปี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

Postโดย นิรทุกข์ » Mon Nov 19, 2012 2:14 pm

เนื่องจากมีการเลื่อนกฐินไปวันที่ 25พ.ย.2555 ทางญาติโยมบางส่วนที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบ รวมทั้งส่วนที่ทราบแต่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ จึงได้มาวัดในวันที่11พ.ย.55 ได้ถวายเป็นผ้าป่าเพื่อสมทบกฐิน25พ.ย.2555 คณะเหล่านี้ได้บุญ2ต่อ ได้ถวายทั้งผ้าป่าและกฐิน ก็ขออนุโมทนา

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 555
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมถวายกฐินประจำปี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

Postโดย นิรทุกข์ » Mon Nov 19, 2012 2:16 pm

พระอาจารย์แจ้งให้ทราบว่า

"คุณครูวาสนาไทย สิงหฬ ครูโรงเรียนบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา พร้อมคุณครูผู้ชาย ได้นำนักเรียนที่สมัครใจประมาณ21คน อาสามาช่วยพัฒนาวัดเตรียมรับกฐิน ในวันที่17พ.ย.55 เด็กบอกว่าถ้านั่งสมาธิไม่เอา แต่ถ้าออกแรงช่วยพัฒนาวัดเด็กเอา และคุณครูก็ได้นิมนต์ให้แนะนำธรรมะแก่เด็กๆ ได้แนะนำเรื่องความไม่มัวเมาในวัย ในความไม่มีโรค ในชีวิต และให้รู้จักดำเนินชีวิต การที่คุณครูพาเด็กมาทำประโยชน์พัฒนาวัด ก็เป็นการให้รู้จักเสียสละแรงกาย และเด็กก็ยังได้ทำบุญสมทบกฐินวันที่ 25พ.ย.2555ด้วย เป็นอุบายที่ดีที่จะปลูกฝังเด็กให้ใกล้วัด มีจิตใจที่จะให้ คุณครูยังบอกว่า ได้พาเด็กมาก่อน ส่วนวันกฐินนั้นก็จะเป็นโอกาสของคณะครูที่จะมาร่วม ก็ขออนุโมทนากับทุกๆคน "


ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Image
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 555
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมถวายกฐินประจำปี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

Postโดย นิรทุกข์ » Mon Nov 19, 2012 3:18 pm

"วันนี้(19พ.ย.55) ทางผู้บริหารโค้วยู่ฮะได้ให้พนักงานมาติดป้ายบอกทาง เพื่ออำนวยความสะดวกคนที่จะมาร่วมงานกฐิน ก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่าน"

ทางเข้าด้านหน้า
Image
Image
Image
Image
Imageทางเข้าด้านข้าง
Image
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 555
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมถวายกฐินประจำปี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

Postโดย นิรทุกข์ » Tue Nov 27, 2012 3:57 am

ภาพบางส่วนจากวันก่อนและในวันทอดกฐินสามัคคี ปี 2555ImageImageImage
ImageImageImage
Image
ImageImage
Image
Image
ImageImageImageImage
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 555
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมถวายกฐินประจำปี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

Postโดย นิรทุกข์ » Tue Nov 27, 2012 4:29 am

ภาพการเตรียมการด้านอาหาร


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ทีมงานเก็บ ทำความสะอาด

Image
Image
Image
Image


ความคืบหน้าในการก่อสร้างศาลาวิมุตติสุข ดูได้จากกระทู้ด้านล่างนี้
http://www.wiweksikkaram.org/board/viewtopic.php?f=4&t=268&p=974#p974
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 555
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมถวายกฐินประจำปี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

Postโดย ศิษย์พระอาจารย์ » Wed Nov 28, 2012 10:22 am

ขออนุโมทนาสาธุ...สาธุ กับทุกท่านในการสละแรงกาย แรงใจ ร่วมปัจจัย อาหาร และสิ่งของต่าง ๆ เพื่องานกฐินปี 55 นี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยจิตกุศลทั้งปวง สาธุ... :P
ศิษย์พระอาจารย์
 
จำนวนผู้ตอบ: 27
สมัครสมาชิก: Fri Apr 09, 2010 12:26 pm


กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน

cron