ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

Postโดย ไก » Sun Dec 16, 2012 12:59 pm

Image
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร
ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว
ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.


ด้วยคณะญาติธรรมได้จัดสร้างพระพุทธรูปหยกเขียวปางประทานพร หน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว หนัก ๔.๕ ตัน
ถวายแก่ที่พักสงฆ์ป่าวิเวกสิกขาราม เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานแทนองค์พระพุทธเจ้าวิปัสสี
ในพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์

ซึ่งการแกะสลักพระพุทธรูปหยกเขียวมีกำหนดใกล้จะแล้วเสร็จ แต่พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ยังไม่เริ่มก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้ คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขี ทศพลที่ ๑ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อพุทธศาสนิกชนจะได้สักการะบูชา ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ เจริญสติ สมาธิ ปัญญา เป็นเหตุให้เข้าถึงมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ

ขออานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐม พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้สร้างในครั้งนี้ จงเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญยิ่งๆขึ้น จนพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงเทอญ


หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี
1.พระวิชัย กัมมสุทโธ ศิริผลหลาย ธ.กรุงไทย
สาขาเมืองพล เลขที่ 422-0-30686-2

2.พระวิชัย ศิริผลหลาย บัญชีไม่ประจำ ธ.ทหารไทย
สาขาเมืองพล เลขที่ 337-2-24806-6

(สำหรับบัญชีไม่ประจำ กรณีฝากเงินสดที่เครื่องรับฝากเงิน ธ.ทหารไทย ไม่เสียค่าโอน)
และกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยที่เบอร์โทรพระอาจารย์วิชัย 08-5808-2851 หรือ 08-90946031
หรือ แม่ชีรุ่ง 08-4603-0946 เพื่อจะได้นำเข้ากองผ้าป่า)
ไก
 
จำนวนผู้ตอบ: 10
สมัครสมาชิก: Mon May 23, 2011 7:55 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

Postโดย นิรทุกข์ » Tue Dec 18, 2012 2:09 am

พระอาจารย์ส่งภาพและแจ้งความคืบหน้าในการจัดสร้างวิหาร

"วันนี้(17ธ.ค.55) เริ่มสร้างวิหารพระพุทธรูปหยกเขียว(ขนาด8x18เมตร ระบียงด้านหน้าอีก3เมตร รวมเป็นขนาด8x21เมตร) ตีผังขุดหลุมเสา ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็ช่วยกันทำกับช่าง สร้างบารมีตนเอง ก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่าน ส่วนท่านอื่นๆจะมาสร้างบารมีให้ตนเอง ก็ยินดีรับและขออนุโมทนาด้วย "


Image
Image
Image
Image
Image
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 559
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

Postโดย นิรทุกข์ » Sat Dec 22, 2012 4:12 am

พระอาจารย์ส่งภาพมาเพิ่มครับ

"วันที่19ธ.ค.55 ญาตโยมวัดและผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็ช่วยกันทำกับช่างขุดหลุมเสา สร้างบารมีตนเอง ก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่าน "Image
Image
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 559
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

Postโดย นิรทุกข์ » Sun Dec 23, 2012 3:05 pm

"วันนี้ 22ธ.ค.55 ญาติโยมวัดและผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็ช่วยกันกับช่างตั้งเสาเทคอนกรีตฐานราก พระอาทิตย์ทรงกลด ก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่าน "


Image
Image
Image
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 559
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

Postโดย นิรทุกข์ » Mon Dec 24, 2012 3:00 am

วันที่23ธ.ค.55 รถเครนร้านเกียรติเมืองพล ช่วยยกเสาไฟฟ้าออก
Image
Image


โยมที่มาปฏิบัติธรรมช่วยกันกับพระ-ชี ดัดเหล็กผูกเสา
Image
Image
Image
Image
Image


นักศึกษาชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ม.ขอนแก่น มาปฏิบัติธรรมและช่วยผูกเสา
Image
Image


เทตอม่อ 13 หลุม
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 559
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

Postโดย นิรทุกข์ » Thu Dec 27, 2012 3:35 am

วันที่25ธ.ค.55 เทครีบกั้นดินและขนดินเข้า ท่านใดจะมาสร้างบารมีก็ขออนุโมทนา
Image
Image
Image
Imageวันที่28ธ.ค.55 โยมไพศาลนำรถมาช่วยไถดินเข้า ก็ขออนุโมทนา ขอให้เจริญๆๆ
Image
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 559
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

Postโดย วิเวก » Thu Jan 03, 2013 12:07 pm

สาธุ ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ _/!\_
บางช่วงจากพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์วิชัย กมฺมสุทโธ
เรื่อง ทำไมทิฏฐิเป็นธรรมที่เนิ่นช้า

อาหารบิณฑบาตฉันก็แก้หมดเหมือนกัน ฉันเพิ่มเติม ตัดส่วนบางส่วนเพิ่มเติม เพื่ออะไร เพื่อเอาสัจจธรรมออกมาพูด แล้วให้ไปขบคิดดูสิ สักวันหนึ่งคำพูดเหล่านี้เขาอาจจะได้ฉุกคิด ไม่ว่าพระชีหรือฆราวาสที่ได้ยินได้ฟัง ถ้าเขาได้ฉุกคิด วันหนึ่งเขาจะรู้ถึงคุณค่ามหาศาลของอาหารบิณฑบาตที่ฉันพาพูด จะรู้ถึงคุณค่ามหาศาลสิ่งที่ฉันเอาออกมา เพราะมันเป็นหญ้าปากคอก มันเป็นส่วนที่ดำเนินเข้าไปสู่ความเป็นอนัตตานั่นเอง เอ้า ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ ยะถา วาริวะหาฯ.


บทพิจารณาอาหาร

อาหารบิณฑบาต ที่ได้มาในวันนี้ ได้มาด้วยอานุภาพ คุณแห่งพระพุทธเจ้า ได้มาด้วยอานุภาพ คุณแห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้มาด้วยอานุภาพ คุณแห่งพระอริยสงฆเจ้า ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาก่อน

อาหารนี้ประกอบด้วยธาตุ๔ ดินน้ำไฟลม เป็นของปฏิกูล ไม่เที่ยง เกิดตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง

กายนี้ประกอบด้วยธาตุ๔ ดินน้ำไฟลม เป็นของไม่สวยงาม เกิดตามเหตุปัจจัย ต้องแก่เจ็บตายไป ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา

การฉันอาหารนี้ เพียงแค่อาศัย เพื่อดับความหิว ล้วนแล้วแต่เรื่องเหตุปัจจัย เรื่องของธาตุ
วิเวก
 
จำนวนผู้ตอบ: 37
สมัครสมาชิก: Fri Mar 19, 2010 12:14 am


กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน

cron