ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี สร้างพระสถูปเจดีย์พระพุทธเจ้า 2 พระองค์ (พระพุทธเจ้าอัทธทัสสี และ พระพุทธเจ้าเมธังกร) วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี สร้างพระสถูปเจดีย์พระพุทธเจ้า 2 พระองค์ (พระพุทธเจ้าอัทธทัสสี และ พระพุทธเจ้าเมธังกร) วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557

Postโดย นิรทุกข์ » Sat Jan 11, 2014 4:46 am


ด้วยสถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม มีดำริจะสร้างพระสถูปเจดีย์พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ (พระพุทธเจ้าอัทธทัสสี และ พระพุทธเจ้าเมธังกร) ถวายเป็นพุทธบูชา บริเวณโดยรอบจะปรับปรุงเป็นสถานที่ภาวนาเจริญพระกรรมฐาน ขอบารมีและอานุภาพพระพุทธเจ้าช่วยในการปฏิบัติธรรม และเนื่องในวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๗ ซึ่งชาวพุทธเราจะถือโอกาสทำบุญถวายเป็นพุทธบูชา คณะญาติธรรมออสเตรเลียจึงขอเชิญพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระสถูปเจดีย์พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ในครั้งนี้ขออานุภาพพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระรัตนตรัย และอานิสงส์การร่วมสร้างพระสถูปเจดีย์พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ในครั้งนี้ จงเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านค้าขายเศรษฐกิจดีขึ้น เจริญในการงานทั้งหลาย มีอายุ วรรณะ สุข พละ พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง ตราบเข้าถึงพระนิพพาน


คณะญาติธรรมออสเตรเลีย
คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขี ทศพลที่ ๑


กำหนดการ

วันที่ ๑๔-๑๖ ก.พ. ๕๗ บวชพราหมณ์และชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรม เจริญพระกรรมฐาน ถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๗
- เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคี
- เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าป่าสามัคคี ขอพรพระ

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗ พราหมณ์และชีพราหมณ์ ลาสิกขา

หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี

1.พระวิชัย ศิริผลหลาย บัญชีไม่ประจา ธ.ทหารไทย สาขาเมืองพล เลขที่ 337-2-24806-6 (ไม่เสียค่าโอน)

2.พระวิชัย ศิริผลหลาย บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองพล เลขที่ 792-213143-4

และกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้นาปัจจัยเข้ากองผ้าป่า ที่เบอร์โทรแม่ชีรุ่ง 08-4603-0946
หรือ พระอาจารย์วิชัย 08-5808-2851 , 08-90946031Image
Download ใบฏีกากฐิน MS Word
Download ใบฏีกากฐิน PDF
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 536
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี สร้างพระสถูปเจดีย์พระพุทธเจ้า 2 พระองค์ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557

Postโดย นิรทุกข์ » Wed Mar 26, 2014 3:58 pm

ภาพความคืบหน้าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

Image
Image
Image
Image
Image
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 536
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm


กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน

cron