ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Postโดย นิรทุกข์ » Thu Jun 30, 2016 8:21 pm

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี
สร้างสิ่งก่อสร้างและเสนาสนะต่างๆ
ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐น.

ด้วยสถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม กำลังมีการสร้างถนน กำแพง เสนาสนะและศาสนสถานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสถานที่ทำกิจสงฆ์ เจริญพระกรรมฐาน ขออานุภาพพระพุทธเจ้าช่วยในการปฏิบัติธรรม จึงขอเชิญพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างในครั้งนี้
ขออานุภาพพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระรัตนตรัย และอานิสงส์การร่วมสร้างในครั้งนี้ จงเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านเจริญในหน้าที่การงาน เศรษฐกิจรุ่งเรือง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง ตราบเข้าถึงพระนิพพาน.


Image
Image

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 533
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Postโดย นิรทุกข์ » Sun Oct 09, 2016 10:13 am

กำหนดการกฐินปี ๒๕๕๙ - อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าเวสสภู

วันที่ ๑๑ เย็น - ๑๔ พ.ย. ๕๙
-บวชเนกขัมมะชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสงาน กฐินและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าเวสสภู

วันเสาร์ที่ ๑๒ พ.ย. ๕๙
- ตั้งกองกฐิน

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พ.ย. ๕๙
- เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า และบวงสรวงพระ
- เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายกฐิน กรวดน้ำอุทิศให้ญาติทุกภพทุกชาติ เปรต สัมภเวสี เทวดา พรหม ทั้ง๓โลก

วันจันทร์ที่ ๑๔ พ.ย. ๕๙
- เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าเวสสภูบริเวณรอบกองดิน ที่จะสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ นั่งสมาธิ
- เวลา ๑๘.๐๐ น.โดยประมาณ พระบรมสารีริกธาตุเสด็จ
- หลังจากออกจากสมาธิ จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วกรวดน้ำอุทิศให้ญาติทุกภพทุกชาติ เปรต สัมภเวสี เทวดา พรหม ทั้ง ๓ โลก และอธิษฐานขอพรพระ


หมายเหตุ ผู้ที่มาร่วมงาน ให้ตั้งจิตปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เตรียมจิตให้เป็นกุศล น้อมจิตถึงพระรัตนตรัย สิ่งที่เป็นอกุศลทำจิตขุ่นมัวให้สลัดทิ้ง ไม่เอามาเป็นอารมณ์ จะได้อานิสงส์มาก[/size]
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 533
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Postโดย นิรทุกข์ » Sun Nov 27, 2016 9:12 am

Image
Image


ช่วงเช้า และ ก่อนเพล ทุกคนช่วยกันเตรียมภัตตาหาร ถวายพระและผู้มาร่วมงาน

Image
Image


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image


ช่วยกันเก็บล้าง ทำความสะอาด กำจัดและแยกขยะเพื่อนำไปฝัง หรือ ขายได้

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image


ImageImage
ImageImage
ImageImageพระอาจารย์มอบพระเครื่องที่มีผู้นำมาถวายในงานให้กับผู้ที่ต้องการ

Image


ช่วงบ่ายของวันจันทร์ ช่วยกันจัดสถานที่ประกอบพิธีอัญเชิญพระธาตุ
Image
Image

ร่วมกันสวดมนต์ ทำวัตร เจริญสมาธิ เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
Image


Image
Image
Image
Image
Imageพิธีทอดกฐินประจำปี ณ ศาลาวิมุตติสุข

Image
Image
Image
Image


รวมภาพบิณฑบาตร
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image


ช่วยกันรวบรวมและจัดหมวดหมู่ของใส่บาตร
Image


หลายๆท่านที่ปลงผม และรักษาศีล 8 ในช่วงวันงาน เป็นพุทธบูชาถวายแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
Image
Image
Image
Image
Image


บรรยากาศในช่วงวันงาน
Image
Image
Image
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Image


หลังวันงานช่วยกันทำความสะอาดภายในสถานปฏิบัติธรรม
Image
Image
Image
Image
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 533
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm


Re: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Postโดย วิเวก » Tue Dec 06, 2016 10:34 pm

สาธุ สาธุ สาธุ
ขออนุโมทนากับคณะสงฆ์ คณะแม่ชี และคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านด้วยครับ
บางช่วงจากพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์วิชัย กมฺมสุทโธ
เรื่อง ทำไมทิฏฐิเป็นธรรมที่เนิ่นช้า

อาหารบิณฑบาตฉันก็แก้หมดเหมือนกัน ฉันเพิ่มเติม ตัดส่วนบางส่วนเพิ่มเติม เพื่ออะไร เพื่อเอาสัจจธรรมออกมาพูด แล้วให้ไปขบคิดดูสิ สักวันหนึ่งคำพูดเหล่านี้เขาอาจจะได้ฉุกคิด ไม่ว่าพระชีหรือฆราวาสที่ได้ยินได้ฟัง ถ้าเขาได้ฉุกคิด วันหนึ่งเขาจะรู้ถึงคุณค่ามหาศาลของอาหารบิณฑบาตที่ฉันพาพูด จะรู้ถึงคุณค่ามหาศาลสิ่งที่ฉันเอาออกมา เพราะมันเป็นหญ้าปากคอก มันเป็นส่วนที่ดำเนินเข้าไปสู่ความเป็นอนัตตานั่นเอง เอ้า ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ ยะถา วาริวะหาฯ.


บทพิจารณาอาหาร

อาหารบิณฑบาต ที่ได้มาในวันนี้ ได้มาด้วยอานุภาพ คุณแห่งพระพุทธเจ้า ได้มาด้วยอานุภาพ คุณแห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้มาด้วยอานุภาพ คุณแห่งพระอริยสงฆเจ้า ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาก่อน

อาหารนี้ประกอบด้วยธาตุ๔ ดินน้ำไฟลม เป็นของปฏิกูล ไม่เที่ยง เกิดตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง

กายนี้ประกอบด้วยธาตุ๔ ดินน้ำไฟลม เป็นของไม่สวยงาม เกิดตามเหตุปัจจัย ต้องแก่เจ็บตายไป ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา

การฉันอาหารนี้ เพียงแค่อาศัย เพื่อดับความหิว ล้วนแล้วแต่เรื่องเหตุปัจจัย เรื่องของธาตุ
วิเวก
 
จำนวนผู้ตอบ: 37
สมัครสมาชิก: Fri Mar 19, 2010 12:14 am


กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน

cron