ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น

Postโดย นิรทุกข์ » Tue Apr 18, 2017 3:23 pm

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์

ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น​

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.


ด้วยพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ รอยพระพุทธบาท พระอรหันตธาตุทั้งหลายในศาสนาของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ได้เสด็จมาประดิษฐานใต้แผ่นดินตำแหน่งที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ครบทั้ง ๗ พระองค์แล้ว วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ได้เริ่มก่อสร้างพระมหาเจดีย์ครอบตำแหน่งที่พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาประดิษฐาน เพื่อเป็นสถานที่สักการะเจริญพระกรรมฐาน ขออานุภาพพระรัตนตรัยช่วยส่งเสริมจิตตภาวนา ซึ่งจะยังประโยชน์และความสุขแก่มนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลาย การได้เห็นพระมหาเจดีย์และมีจิตศรัทธาเลื่อมใสสักการะบูชา ประพฤติปฏิบัติ จัดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง ย่อมเป็นเหตุนำไปสู่มนุษยสมบัติ เทวสมบัติ นิพพานสมบัติ จึงขอเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพสร้าง

ขออานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระรัตนตรัย และอำนาจบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม พ้นจากกองทุกข์ เข้าถึงพระนิพพาน ขอให้บ้านเมืองสงบ ให้ประชาชนทั้งหลายมีจิตเป็นกุศล อยู่ในศีลในธรรม ให้เลิกปรามาสพระพุทธเจ้า ให้มีจิตน้อมเข้ามารับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้มีสัมมาทิฏฐิ ผู้ใดเห็นผิดก็ขอให้ละวางความเห็นลง ให้พิจารณาเพื่อที่จะเห็นถูก ให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ ขออุทิศให้ผู้ที่มืดบอดอวิชชาครอบงำ.

คณะศิษย์พระอาจารย์วิชัยและพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑

--------

กำหนดการ

วันที่ ๑๐ พ.ค. - ๑๔ พ.ค. ๖๐ บวชเนกขัมมะชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์ฯ

วันที่ ๗ เม.ย. ๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.ทำวัตรเย็น ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าสมณโคดมเสด็จมาประดิษฐาน ณ สถานที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ฯ กรวดน้ำอุทิศให้ญาติทุกภพทุกชาติ เปรต สัมภเวสี เทวดา พรหม ทั้ง๓โลก


หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี

1.พระวิชัย ศิริผลหลาย บัญชี ธ.ทหารไทย สาขาเมืองพล เลขที่ 337-2-24806-6 (ไม่เสียค่าโอน
กรณีโอน ธ.ทหารไทยด้วยกัน)
2.พระวิชัย ศิริผลหลาย บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองพล เลขที่ 792-213143-4
และกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย แม่ชีรุ่งโทร 08-4603-0946 หรือพระอาจารย์วิชัย 08-5808-2851ดาวน์โหลดใบฏีกาผ้าป่า

ใบฏีกาผ้าป่า MS Word
ใบฏีกาผ้าป่า PDFImageนิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 527
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm
กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน

cron