ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างสิ่งก่อสร้างและเสนาสนะต่างๆ ใน วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างสิ่งก่อสร้างและเสนาสนะต่างๆ ใน วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.

Postโดย นิรทุกข์ » Fri Jun 23, 2017 4:18 pm

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
สร้างสิ่งก่อสร้างและเสนาสนะต่างๆ
ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นปฐมเทศนาแก่ ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ การแสดงธรรมครั้งนั้น ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม หรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นองค์แรก เป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นครั้งแรกในโลก คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญพุทธบริษัททุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศล เจริญทาน ศีล ภาวนา เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และต่อเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม
ขออานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระรัตนตรัย และอำนาจบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลก และทางธรรม พ้นจากกองทุกข์ เข้าถึงพระนิพพาน อันตรายทั้งปวงสลายไป ขอให้บ้านเมืองสงบ ให้ประชาชนทั้งหลายมีจิตเป็นกุศล อยู่ในศีลในธรรม ให้เลิกปรามาสพระพุทธเจ้า ให้มีจิตน้อมเข้ามารับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า มีสัมมาทิฏฐิ ผู้ใดเห็นผิดก็ขอให้ละวางความเห็นลง ให้พิจารณาเพื่อที่จะเห็นถูก.
คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑


กำหนดการ
วันที่ ๘ - ๑๑ ก.ค. ๖๐ บวชเนกขัมมะชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
วันที่ ๙ ก.ค. ๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีสร้างสิ่งก่อสร้างและเสนาสนะต่างๆ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าป่าสามัคคี
กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล ให้ญาติทุกภพทุกชาติ พรหม เทวดา
สัมภเวสี เปรต สรรพสัตว์ทุกภพทุกภูมิทั้ง ๓ โลก
และอธิษฐานขอพรพระ

หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี
1.พระวิชัย ศิริผลหลาย บัญชี ธ.ทหารไทย สาขาเมืองพล เลขที่ 337-2-24806-6
(ระหว่างธ.ทหารไทย ไม่เสียค่าโอน)
2.พระวิชัย ศิริผลหลาย บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองพล เลขที่ 792-213143-4
และกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้นำปัจจัยเข้ากองผ้าป่า ที่เบอร์โทรแม่ชีรุ่ง 08-4603-0946

ดาวน์โหลดใบฏีกาผ้าป่า

ใบฏีกาผ้าป่า MS Word
ใบฏีกาผ้าป่า PDFImage

นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 533
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm
กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน

cron