ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

Postโดย นิรทุกข์ » Fri Mar 09, 2018 3:33 am

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
สร้างเสนาสนะต่างๆ
ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.

เนื่องในโอกาสวันจักรี ซึ่งอำเภอพลเป็นสถานที่ที่เจ้าพระยาจักรี(พระยศในขณะนั้น) ได้มาตั้งทัพรวมพลจะไปปราบพระเจ้ากรุงเวียงจันทร์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงขอเชิญพุทธบริษัททุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม บำเพ็ญกุศล ทาน ศีล ภาวนา และร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเสนาสนะและศาสนสถานต่างๆ ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ราชวงศ์จักรีและบุรพกษัตริย์บนแผ่นดินไทยทุกพระองค์
ขออานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระรัตนตรัย อำนาจบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลก ทางธรรม พ้นจากกองทุกข์ เข้าถึงพระนิพพาน ภัยอันตรายทั้งปวงสลายไป ขอให้บ้านเมืองสงบ ให้ประชาชนทั้งหลายมีจิตเป็นกุศล อยู่ในศีลในธรรม ให้เลิกปรามาสพระพุทธเจ้า ให้มีจิตน้อมเข้ามารับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า มีสัมมาทิฏฐิ ผู้ใดเห็นผิดก็ขอให้ละวางความเห็นลง ให้พิจารณาเพื่อที่จะเห็นถูก ขออุทิศให้ผู้ที่มืดบอดอวิชชาครอบงำ.
คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑
กำหนดการ
วันที่ ๖ เม.ย. ๖๑ – ๘ เม.ย. ๖๑ บวชเนกขัมมะชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมในโอกาสวันจักรี
วันที่ ๘ เม.ย. ๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีสร้างสิ่งก่อสร้างและเสนาสนะต่างๆ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าป่าสามัคคีฯ
กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล ให้ญาติทุกภพทุกชาติ เปรต สัมภเวสี
เทวดา พรหม ทั้ง ๓ โลก และอธิษฐานขอพรพระ


หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี
1.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ทหารไทย สาขาบ้านไผ่ เลขที่ 384-2-38156-2(ธ.เดียวกันไม่เสียค่าโอน)
2.พระวิชัย ศิริผลหลาย บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองพล เลขที่ 792-213143-4
และกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้นำปัจจัยเข้ากองผ้าป่า ที่เบอร์โทรแม่ชีรุ่ง 08-4603-0946


ดาวน์โหลดใบฏีกาผ้าป่า
ใบฏีกาผ้าป่า (MS Word)
ใบฏีกาผ้าป่า (PDF)
Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 533
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก Google [Bot] และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน

cron