ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น

Postโดย นิรทุกข์ » Sat Apr 20, 2019 3:44 am

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี
ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

เนื่องในโอกาสเทศกาลวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ๓ วาระเวียนมาตรงกัน ซึ่งเป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลก ได้น้อมรำลึกถึงและปฏิบัติบูชา ด้วยเหตุนี้สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม จึงขอเชิญพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมบำเพ็ญกุศล ทาน ศีล ภาวนา น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ขออานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระรัตนตรัย อำนาจบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้ภัยอันตรายทั้งปวงสลายไป ขอให้บ้านเมืองสงบ เศรษฐกิจรุ่งเรือง ให้ประชาชนทั้งหลาย มีจิตเป็นกุศล อยู่ในศีลในธรรม มีสัมมาทิฏฐิ ไม่เบียดเบียนกัน และขอให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลก และทางธรรม พ้นจากกองทุกข์ เข้าถึงพระนิพพาน.
คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑


กำหนดการ
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๒ – ๒๐ พ.ค. ๖๒ บวชเนกขัมมะชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมในโอกาสวันวิสาขบูชา
วันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าป่าสามัคคีฯ
กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล ให้ญาติทุกภพทุกชาติ เปรต สัมภเวสี
เทวดา พรหม ทั้ง ๓ โลก และอธิษฐานขอพรพระ
หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี
1.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ทหารไทย บัญชีฝากไม่ประจำ สาขาบ้านไผ่ เลขที่ 384-2-38156-2
2.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเมืองพล เลขที่ 792-213143-4
และกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้นำปัจจัยเข้ากองผ้าป่า ที่เบอร์โทรแม่ชีรุ่ง 08-4603-0946

ดาวน์โหลดใบฏีกาผ้าป่า

ใบฏีกาผ้าป่า MS Word
ใบฏีกาผ้าป่า PDF


Image

นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 559
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน

cron