ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคีวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคีวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

Postโดย นิรทุกข์ » Tue Apr 28, 2020 5:45 pm

ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี
ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น..

           เนื่องในโอกาสเทศกาลวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ๓ วาระเวียน
มาตรงกัน ซึ่งเป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลก ได้น้อมรำลึกถึงและปฏิบัติบูชา ด้วยเหตุนี้สถานปฏิบัติธรรม
ป่าวิเวกสิกขาราม จึงขอเชิญพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมบำเพ็ญกุศล ทาน ศีล ภาวนา
ที่บ้าน และร่วม
เป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจสามัคคี น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
           ขออานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจก
พุทธเจ้า พระรัตนตรัย อำนาจบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้ภัยพิบัติอันตรายทั้งปวง ภัยแล้ง
รวมทั้งโรคระบาด Covid-19 สลายไป เศรษฐกิจประเทศผ่านพ้นช่วงยากลำบาก ขอให้ประชาชน
ทั้งหลาย มีจิตเป็นกุศล มีสัมมาทิฏฐิ มีสติในการดำรงชีวิต ไม่เบียดเบียนกัน และขอให้ท่าน
ทั้งหลายพ้นจากกองทุกข์ เข้าถึงพระนิพพาน.
                                 คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑


กำหนดการ


                วันที่ ๑ พ.ค.๖๓ - ๖ พ.ค.๖๓ ปฏิบัติธรรม
ที่บ้าน ในโอกาสวันวิสาขบูชา (เนื่อง Covid-19 ระบาด)
                วันที่ ๓ พ.ค.๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
                               เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าป่าสามัคคีฯ
(ผู้แทนที่อยู่วัดถวาย)
                                กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล ให้ญาติทุกภพทุกชาติ เปรต สัมภเวสี
                      เทวดา พรหม ทั้ง ๓ โลก และอธิษฐานขอพรพระ

(เริ่มถ่ายทอดสดทางออนไลน์ ๑๑.๓๐ น. ร่วมถวายผ้าป่า กรวดน้ำอุทิศ และอธิษฐานขอพรพระ)

หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี
1.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ทหารไทย สาขาบ้านไผ่ เลขที่ 384-2-38156-2
2.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองพล เลขที่ 792-213143-4
และกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้นำปัจจัยเข้ากองผ้าป่า ที่เบอร์โทรแม่ชีรุ่ง 08-4603-0946ดาวน์โหลดใบฏีกาผ้าป่า
ใบฏีกาผ้าป่า MS Word
ใบฏีกาผ้าป่า PDF


Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 559
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน

cron