พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

การติดต่อ

รูป

หัวหน้าคณะสงฆ์

ที่อยู่:
55 Muang Phol- Peg yai Road (national road 2233)
55 ถนน เมืองพล-เพ็กใหญ่ ตำบล เก่างิ้ว
พล ขอนแก่น 40120 ไทย