สร้างกุฎิและบ่อน้ำ  พฤศจิกายน 2553

การก่อสร้างกุฏิที่พัก และ บ่อน้ำ เมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓  โดยใช้ปัจจัยที่พุทธบริษัททุกท่านถวายมาในทุกกาล  ชมภาพได้จากกระทู้