งานสร้างหอระฆัง เมษายน 2554

 

งานสร้างหอระฆัง ณ สำนักปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม มีรายละเอียดและความคืบหน้าในกระทู้