สร้างอาคารประปา และ ติดตั้งถังเก็บน้ำ มิถุนายน-กันยายน 2554

 

 

การก่อสร้างอาคารประปา และ ติดตั้งถังเก็บน้ำ

โดยจะปั๊มน้ำจากแท้งค์ใต้ศาลาขึ้นมาเก็บไว้ในบนแท้งค์น้ำบนอาคารประปานี้ และอาศัยแรงดันจากความสูงและน้ำหนักในการระบายน้ำทำให้ไม่ต้องเปิดปั๊มน้ำใช้ตลอดเวลา

 

ดูภาพได้จากกระทู้