พระธรรมะเทศนา ปี ๒๕๕๙

 

อ่าน/ฟังธรรม

 

 

โหลดMP3

 

ชม VDO (YouTube)

 

ดาวน์โหลด MS Word

341. พัฒนาภายในภายนอก(องค์พระ SCG ไซต์ 7) - 11 ก.พ.59เช้า

 

 

342. พัฒนาจิตและองค์ความรู้ (บ.IRPC) - 11 ก.พ.59บ่าย

 

 

343. สัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติธรรม(ชมรมกัลยาณธรรม กทม.)-20มี.ค.59

 

 

344A. ชีวิต กายและจิต(ยุวพุทธิกสมาคมฯ)-3 เม.ย.59

 

 

344B. ชีวิต กายและจิต(ตอบคำถาม)ยุวพุทธิกสมาคมฯ-3เม.ย.59

  

345. ความรู้ความเห็นเกิดได้อย่างไร-7เม.ย.59

   

346. หน้าที่ชาวพุทธท่ามกลางวิกฤตศาสนา(ธรรมไร้พรมแดน ครั้งที่ 2)-23 เม.ย.59