พระธรรมะเทศนา ปี ๒๕๕๗

 

อ่าน/ฟังธรรม

 

 

โหลดMP3

 

ชม VDO (YouTube)

 

ดาวน์โหลด MS Word

267. เรื่อง "มงคลเกิดได้อย่างไร" - 25ม.ค.57เช้า(บ้านฉาง ระยอง)

 

268. เรื่อง "การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง" - 27 ม.ค.57 เช้า(องค์พระSCG)

 

 

269. เรื่อง "ศีล สมาธิ ปัญญา ตอนที่๒" - 9 ก.พ.57(ตัดถวายสังฆทาน)งานศพนางบุญกอง รัตนบุตร

 

271. เรื่อง "ธรรมะเป็นสัจจธรรม" - 14ก.พ.57(วันมาฆบูชา)

 

272. เรื่อง "เตรียมเผชิญความแก่ เจ็บ ตาย" - 20 ก.พ.57(งานศพคุณวิจิตร วัดอุดมรังสี)

 

273. เรื่อง "ศีลอยู่ที่เจตนา" - 3 มี.ค.57เที่ยง(บ้านคุณสมศรี ที่บัสเซลตัน)

 
 

274. เรื่อง "ฝึกสติสมาธิศึกษากายใจ" - 3มี.ค.57เย็น(บ้านคุณสมศรี ที่บัสเซลตัน)

 
 

275. เรื่อง "นำธรรมะมาดำเนินชีวิต"- 5 มี.ค.57เย็น(บ้านคุณสมศรี ที่บัสเซลตัน)

 

 

276. เรื่อง "อดีตว่างเปล่า" - 8 มี.ค.57 (ผ้าป่าบ้านสุนา)

 

 

277. เรื่อง "ถามเรื่องสมาธิ" - 8 มี.ค.57 (ผ้าป่าบ้านสุนา)

 

 

278. เรื่อง "ความรักของพ่อแม่(สอนเณร)" -16 มี.ค.57

 

279. เรื่อง "ไม่ส่งจิตออกนอก" - 29 มี.ค.57

 
 

280. เรื่อง "ทำประโยชน์ให้ถึงพร้อม" - 5 เม.ย.57 เย็น

 
 

281. เรื่อง "ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ" - 14 เม.ย.57

 
 

282. เรื่อง "ทำไมต้องมีทานบารมี" - 20 เม.ย.57

 
 

283. เรื่อง "ภาพรวมของชีวิต(พระพุทธเจ้าตรัสรู้)" - 10 พ.ค.57เช้า

 
 

284.  เรื่อง "ภาพรวมวัฏสงสาร(พระพุทธเจ้าตรัสรู้)" - 10 พ.ค.57 เย็น

 
 

ทำวัตรเช้า-เสียงสวดมนตร์

   

คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์