พระธรรมะเทศนา ปี ๒๕๕๕

 

 

 

อ่าน/ฟังธรรม

 

 

โหลดMP3

 

ชม VDO (YouTube)

 

ดาวน์โหลด MS Word

159. เรื่อง "ทำอย่างไรจะไม่แก่เจ็บตาย" - ๙ ม.ค. ๒๕๕๕ (งานศพ)

 
 

162. เรื่อง "อุปาทานทำให้เกิดภพ" - ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๕ เช้าที่มธ.

   

165. เรื่อง "ธรรมะในการดำรงชีพ (บ. R&T)"- ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๕

   

170. เรื่อง "ทำไมต้องพิจารณาเป็นธาตุ"- ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๕

   

171A. เรื่อง "เจริญพระพุทธมนต์ขึ้นบ้านใหม่ (นพ.บำรุง)"- ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕

   

178. เรื่อง "ไม่ควรประมาทในชีวิต (งานศพวัดธรรมมงคล)"- ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๕

   

179.เรื่อง "บุญอำนวยสุข"- ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕ (ไซด์ 1 SCG)

   

190.เรื่อง "ปัญญาพาให้พ้นทุกข์"- ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ (ปตท.สผ-สวนโมกข์)

   

191. เรื่อง "ธรรมะกับความปลอดภัย"- ๑๒ มิ.ย.55(ไซด์1SCG ระยอง)

   

194. เรื่อง "เจริญปัจจุบันให้ถึงพร้อม"-2 ส.ค.55เย็น (อาสาฬหบูชา)

   

200. เรื่อง "อวิชชาทำให้เกิด"-๑๕ ก.ย. ๒๕๕๕ เย็น

   

201. เรื่อง "สำคัญในความรู้เป็นจุดแห่งความหลง"-๒๔ ก.ย.55(บ.ไทยโพลิเอททิลีน จก.รง. HDPE-4 site 7)

 

 

202. เรื่อง "ธรรมะในสภาวะวิกฤติ"-๒๕ ก.ย.๒๕๕๕ เช้า(SMPC site 4ระยอง)

   

203. เรื่อง "สติและความสามัคคีในการทำงาน"- ๒๕ ก.ย.๒๕๕๕ บ่าย(TPRC site4ระยอง)

   

204. เรื่อง "ธรรมะเตือนใจ"- ๒๕ ก.ย.๒๕๕๕ เย็น(TMFCและGSC site2ระยอง)

   

205. เรื่อง "มงคลอันสูงสุด"- ๒๖ ก.ย.๒๕๕๕ เช้า(IRPCแผนก Loop tank farm)

   

206. เรื่อง "แนะนำการทำบุญ"- ๒๖ ก.ย.๒๕๕๕ บ่าย(IRPCแผนกRefinery)

   

211. เรื่อง "การสร้างเสริมพลังผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย"- ๒๒ ต.ค.๒๕๕๕ (รพ.ขอนแก่น)

   

216. เรื่อง "สัจจะหนักแน่นมั่นคงกว่าขุนเขา"- ๕ พ.ย.๒๕๕๕ (เช้า)

   

221. เรื่อง "บุญกิริยาวัถตุ"- ๘ ธ.ค.๒๕๕๕ (ผ้าป่าบ.สุนา-เพิร์ท)

   

223. เรื่อง "โลกนี้เป็นของว่างเปล่า"- 23 ธ.ค. 2555 เช้า

   

224. เรื่อง "วงจรชีวิตนี้ได้อะไร"- 27 ธ.ค. 2555 เช้า