พระธรรมะเทศนา ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

 

อ่าน/ฟังธรรม

 

 

โหลดMP3

 

ชม VDO (YouTube)

 

ดาวน์โหลด MS Word

การวางใจเป็นกลางในการตัดสินคดี (1 มี.ค.60 - สถาบันพัฒนาฯตุลาการ)

 
 

ปฏิบัติเพื่อความดับไม่มีเชื้อ (21ก.ย.60 - บ้านจันทร์ส่องธรรม-เย็น)

 
 

โอฆะ อาสวะ อนุสัย (23 ก.ย.60 -บ้านจันทร์ส่องธรรม-เช้า)

 
 

อวิชชา-อนุสัย-สมมติ (เช้า 2 ธ.ค.60)

 
 

ทำงานให้เป็นสุข (9ธ.ค.60 - ศาลระนอง)

 

สุขกับธรรมะในการทำงาน (12ธ.ค.60 - ศาลอาญากรุงเทพใต้)

 
 

หลักในการดำรงชีวิต (13ธ.ค.60 - ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

 
 

กลั่นธรรมเข้าสู่ใจ (31ธ.ค.60)

 

หลักธรรมปฏิบัติได้ทุกขณะ 1มี.ค.61 (วันมาฆะบูชา)

 
 

พิจารณานอกพิจารณาใน 3มี.ค.61 (พระพุทธเจ้ากัสสปะ)

 
 

อรรถพยัญชนะ-ตรงประเด็น (มรรค ๘-ปฎิจจสมุปบาท) -18 ส.ค.61 (อัญเชิญพระธาตุองค์ปฐม)

 
 

การฝึกจิตเพื่อให้เห็นความจริง 13ธ.ค.61 (ศาลปกครองกลาง กทม.)

 
 

หัดแยกออกจากขันธ์ 5 18พ.ค.62 เย็น (วันวิสาขบูชา)

 
 

ธรรมะในวิกฤตยุคดิจิทัล 10มิ.ย.62  (SCGไซด์1 บ.ไทยโพลีเอททีลีน)

 
 

เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน(ธ.CIMB สนง.ใหญ่) 8 ก.ค.62บ่าย

 
 

ฝึกจิตให้พร้อมทุกอย่าง (ม.รามคำแหง) 8 ก.ค.62

 
 

วิถีจิตวิถีกรรม(ช่วยผู้ป่วยและญาติ)บ้านคุณแคร์ 22ธ.ค.62

 
 

วิจัยความคิดความเห็น(31ธ.ค.62)

 
 

นั่งสมาธิข้ามปี(31ธ.ค.62))