• ภาพแสดงอานุภาพของพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ เสด็จมาประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ. พล จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แรม 3 ค่ำ เดือน 9 ปีกุน เวลาประมาณ 18:40 น.
  • ภาพแสดงอานุภาพของพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ เสด็จมาประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ. พล จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แรม 3 ค่ำ เดือน 9 ปีกุน เวลาประมาณ 18:40 น.
  • ภาพแสดงอานุภาพของพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ เสด็จมาประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ. พล จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แรม 3 ค่ำ เดือน 9 ปีกุน เวลาประมาณ 18:40 น.
  • ภาพแสดงอานุภาพของพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ เสด็จมาประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ. พล จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แรม 3 ค่ำ เดือน 9 ปีกุน เวลาประมาณ 18:40 น.
  • ภาพแสดงอานุภาพของพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ เสด็จมาประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ. พล จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แรม 3 ค่ำ เดือน 9 ปีกุน เวลาประมาณ 18:40 น.
  • ภาพแสดงอานุภาพของพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ เสด็จมาประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ. พล จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แรม 3 ค่ำ เดือน 9 ปีกุน เวลาประมาณ 18:40 น.

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

 

 ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๖  ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี  วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดูรายละเอียด

 

 ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖  สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขารามและ บริษัทเส้นหมี่เหรียญไทย ได้มอบเส้นเล็กแห้งให้แก่ โรงพยาบาล อ.ชนบท จ.ขอนแก่น  เพื่อนำไปทำอาหารเลี้ยงคนไข้ 

รายละเอียด

 

 ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖  ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี  วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

 ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖  สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม และ บริษัท เส้นหมี่เหรียญไทย จำกัด ได้มอบเส้นเล็กแห้งให้แก่ โรงพยาบาล อ.หนองวัวซอ, รพสต.หนองแซง, โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย จังหวัดอุดรธานี   เพื่อทำอาหารเลี้ยงคนไข้และนักเรียนต่อไปครับ

รายละเอียด

 

 ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๖  สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม และ บริษัทเส้นหมี่เหรียญไทย ได้มอบเส้นเล็กแห้งให้แก่ โรงพยาบาล อ.ชนบท จ.ขอนแก่น  เพื่อนำไปใช้ทำอาหารสำหรับคนไข้ 

รายละเอียด

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๖  ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่พัก และห้องน้ำ วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

  

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕  ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดูรายละเอียด

 

๑ ต.ค. ๒๕๖๕  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดูรายละเอียด

 

๗ ส.ค. ๒๕๖๕ ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดป่าวิเวกสิกขาราม และร่วมแสดงมุทิตาจิต เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๒ ปี พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถ่ายทอดสดทาง เฟสบุ้ค และ ยูทูป

 รายละเอียด

 

๙ มิ.ย. ๒๕๖๕ ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี  วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

๕ พ.ค. ๒๕๖๕ ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๕ ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี  วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

 

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่พัก และ ห้องน้ำ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

 

 

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕   โรงพยาบาล"ชนบท"  อำเภอชนบท  ขอนแก่น จะสร้างตึกผู้ป่วย ห้องพิเศษ  ห้องผ่าตัด ห้องคลอดและห้องฉุกเฉิน   แพทย์(ผอ.รพ.ชนบท)พยาบาลและเภสัชได้ออกหน่วยฉีดวัคซีนเข็ม3ไฟเซอร์ แก่พระภิกษุ แม่ชีและโยมที่วัด พระอาจารย์วิชัยได้บริจาคเงินที่โยมถวายส่วนตัวช่วยสร้างโรงพยาบาล จำนวน100, 000 บาท ผอ.เป็นแพทย์ศัลยกรรม ตึกนี้จะมีแพทย์ผ่าตัดประจำ

 ภาพ

 ภาพ

 

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕   เผยแพร่บทธรรมเทศนา "ไม่เป็นกลางมีอคติเอาเราเข้าไป (ผ้าป่าโควิด 12ก.ย.64)"

 

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔   ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดูรายละเอียด    บทสวดมนตร์ทำวัตรเช้าเย็น    บทบวงสรวงบูชาพระ

 รายละเอียด

 

กำหนดการถวายผ้ากฐิน อาทิตย์ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๔

  รายละเอียด

 รายละเอียด

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

 

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๔ ขอเชิญฟังพระธรรมเทศนาหลังทำวัตรเย็นวันนี้  โดยติดตามได้ทาง Facebook https://www.facebook.com/Wiweksikkaramhttps://www.facebook.com/PraWichaiKammasudho และ https://www.youtube.com/c/Wiweksikkaram

 

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔ ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจสามัคคี วันอาทิตย์ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

 

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔ ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจสามัคคี วันอาทิตย์ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

 

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔ ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจสามัคคี วันอังคาร ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

 

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๔ ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวม ที่พัก และห้องน้ำ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ในไทยและทั่วโลกทำให้มีผลต่อที่วัดและญาติโยมทั้งหลาย พระมีเมตตาจะทำพุทธสมาคม เพื่อช่วยเหลือเรื่องสุขภาพ โรคภัยและเศรษฐกิจ ในผ้าป่าวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา11.30 น.เป็นต้นไป 

จึงขอแจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายที่จะเข้าร่วมถวายผ้าป่ารักษาจิตให้เป็นกุศล เพื่อรับอานุภาพพระ ฟังธรรม ถวายผ้าป่า อธิษฐานขอพร เรื่องสุขภาพ โรคระบาดและเศรษฐกิจ โดยอานุภาพจะไปตามการถ่ายทอดออนไลน์ด้วย

สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาวัดให้ร่วมทาง Facebook หรือ Youtube “วิเวกสิกขาราม” ก็จะได้รับอานุภาพโดยตรงทั้งตนเองและสถานที่ตรงนั้น

 

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจสามัคคี วันปีใหม่ศุกร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดูรายละเอียด

 

 รายละเอียด

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

๙ ส.ค. ๒๕๖๓  เพิ่มบทพระธรรมเทศนา "เหตโรคโควิท19 ระบาดน้อยในไทย", "เหตุของอวิชชาและวิชชา", "เหตุอายุพระศาสนาสั้น" ฟังธรรม

๒ ส.ค. ๒๕๖๓ เพิ่มบทพระธรรมเทศนา "เหตุปฏิบัติธรรมไม่ยาก" 26 ก.ค. 2563 ฟังธรรม

 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๓ เพิ่มหน้ารับฟังธรรมะออนไลน์ทั้งหมด เลือกฟังธรรม

 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๓ เผยแพร่บทพระธรรมเทศนาปีพ.ศ.2560-2562 ในแบบ mp3 และ YouTube ดูรายละเอียด และขอเชิญฟังพระธรรมเทศนาและร่วมถวายผ้าป่าในทุกวันอาทิตย์ออนไลน์ ผ่านทาง Facebook และ Youtube วิเวกสิกขาราม

 

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓ เผยแพร่บทพระธรรมเทศนา พ.ศ.2563 ในแบบ mp3 และ YouTube ดูรายละเอียด

 

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคีวันอาสาฬหบูชาที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เผยแพร่บทพระธรรมเทศนาปี 2563 เพิ่มใน Youtube

 

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓ แนะนำช่องทางรับฟังพระธรรมเทศนาได้ทาง Podcasts และ Spotify ดูรายละเอียด

 

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจสามัคคีวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

๘ เม.ย. ๒๕๖๓ แนะนำหลักปฏิบัติเพื่่อป้องกันโรค covid19 ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจสามัคคี 5 เม.ย. 2563 ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและถวายผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 8-9 ก.พ. 2563 ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและถวายผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 28 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563  ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๒ ขอแจ้งวันทอดผ้าป่าประจำเดิอนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 

 

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสร้างศาลาปฎิบัติธรรมรวมใจสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น   รายละเอียด

 รายละเอียด

 

 

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าประจำเดือนในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน, 13 ตุลาคม และ ทอดกฐินประจำปีในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นี้  ดูรายละเอียดกฐินประจำปี 2562

 

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒ ภาพแสดงอานุภาพของพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ และ ภาพในงานทอดผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจสามัคคี เมื่อวันที่ 17-18-19 สิงหาคม 2562  ชมภาพ

 รายละเอียด

๑๒ ส.ค. ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสร้างศาลาปฎิบัติธรรมรวมใจสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น   รายละเอียด

 รายละเอียด

๗ ส.ค. ประกาศ

 

 ๕ ส.ค. ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ "สัจธรรมความจริง" ๑๗ บท อันทรงคุณค่ายิ่ง รายละเอียด

 รายละเอียด

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและบำเพ็ญกุศล ทาน ศีล ภาวนา วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น   รายละเอียด

 รายละเอียด

 

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ ขอแจ้งกิจนิมนต์ท่านพระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ ระยอง-กรุงเทพ วันที่ ๕-๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น   รายละเอียด

 รายละเอียด

 

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น   รายละเอียด

 

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๒ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  รายละเอียด

 

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  รายละเอียด

 

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ แจ้งกิจนิมนต์ท่านพระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ ระหว่างวันที่ 27-3 มีนาคม 2562 ที่ จ.ระยอง-เชียงใหม่ ดูรายละเอียดกิจนิมนต์

 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๒ เผยแพร่พระธรรมเทศนา "การฝึกจิตเพื่อให้เห็นความจริง" บน Youtube รับฟัง


๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ ขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนา การฝึกจิตเพื่อให้เห็นความจริง โดยพระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ ที่ศาลปกครองกรุงเทพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo - ๑๖.oo น.  รายละเอียด

 รายละเอียด

 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ กิจนิมนต์พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ ที่กรุงเทพ วันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และภาคใต้ วันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  รายละเอียด

 รายละเอียด

 

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๑ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่พัก และ ห้องน้ำ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  รายละเอียด

 

 

๓ ส.ค. ๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสท่านพระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ เจริญอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๘ ปีในเดือนสิงหาคมนี้ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

๓ ก.ค. ๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคีในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด

 รายละเอียด

 

๘ เม.ย. ๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด

 รายละเอียด

 ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑ เผยแพร่พระธรรมเทศนาเพิ่มอีก 6 ตอน อวิชชา-อนุสัย-สมมติ, ทำงานให้เป็นสุข, สุขกับธรรมะในการทำงาน, หลักในการดำรงชีวิต, กลั่นธรรมเข้าสู่ใจ, พิจารณานอกพิจารณาใน รายละเอียด

 

๙ มี.ค. ๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียด

 รายละเอียด

 

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑ ขอแจ้งเส้นทางมาวัด เนื่องจากมีการปิดถนนทำทางรถไฟ ดูภาพเส้นทางมาวัดชั่วคราว

 รายละเอียด

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด

 รายละเอียด

๗ ม.ค. ๒๕๖๑ กิจนิมนต์พระอาจารย์วิชัยและคณะสงฆ์ที่ SCG จ.ระยอง ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียด

 รายละเอียด

 

 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมซื้อที่ถวายวัดเพื่อใช้สร้างประโยชน์ในพระศาสนา รายละเอียด

 รายละเอียด

 

 

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและถวายผ้าป่าสร้างเสนาสนะ ๑ ม.ค. ๒๕๖๑ รายละเอียดงาน

 

 

๒๕ พ.ย ๒๕๖๐ แจ้งกิจนิมนต์ภาคใต้ พระอาจารย์พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ ๖-๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ รายละเอียด

 

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐ ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทย พระอาจารย์วิชัย ศิริพลหลายเป็นเลขที่ 384-2-38156-2 เนื่องจากธ.ทหารไทยได้ปิดสาขาที่อ.เมืองพล และ ย้ายไปที่สาขาบ้านไผ่แทน

 

 

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้  ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

 

๙ ก.ย. ๒๕๖๐ ขอแจ้งกิจนิมนต์พระอาจารย์วิชัย กัมสุทโธ ระยอง-กรุงเทพ ระหว่างวันพุธที่ ๑๓ - จันทร์ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้  ดูรายละเอียด

 

๙ ก.ย. ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมงานอัญเชิญพระพุทธรูปหยกเขียว เข้าประดิษฐานในพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ดูรายละเอียด

 

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐ ขอแจ้งกำหนดการพิธีจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า พระธาตุพระอรหันตเจ้า วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

  

๘ ส.ค. ๒๕๖๐ เชิญร่วมงานจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า พระธาตุพระอรหันตเจ้า วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ดูรายละเอียด

 

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ เชิญร่วมทอดผ้าป่าสร้างสิ่งก่อสร้างเสนาสนะ วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดูรายละเอียด

 

๓ พ.ค. ๒๕๖๐ บทความพระธรรมเทศนาเผยแพร่ตีพิมพ์เรื่อง รู้ไม่ใช่เพื่อยินดียินร้ายกระแสโอฆะรักษาจิตให้ผ่องใส

 

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียด

 

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๐ ขอเผยแพร่บทพระธรรมเทศนา "กระแสโอฆะ" ตีพิมพ์ใน นสพ. ในโอกาสต่างๆ   อ่านบทความ

 

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมทำวัตรและฟังธรรมในงาน บำเพ็ญบุญบารมี บนวิถีชาวพุทธ ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม ม.ขอนแก่น เวลา ๑๗.๐๐ น. วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

 

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมอัญเชิญพระธาตุและทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าองค์ปฐมทองคำ วันจักรีพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียด

 

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐ แจ้งกิจนิมนต์พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ กรุงเทพฯ-ระยอง มีนาคม 2560 ดูรายละเอียด

 

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๐ เชิญกราบนมัสการพระอาจารย์วิชัย ฟังธรรม และ ถวายผ้าป่าสร้างวัน ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดูรายละเอียด

 

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๐ เผยแพร่บทสัมภาษณ์พระอาจารย์วิชัยเนื่องในวันมาฆะบูชา กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียด

 

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐ เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างและเสนาสนะต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐น. ดูรายละเอียด

 

๘ ม.ค. ๒๕๖๐ แจ้งกิจนิมต์ท่านพระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธในเดือน มกราคม ๒๕๖๐ นี้ที่ จ.ระยอง และ กรุงเทพ ดูรายละเอียด

 

๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างสิ่งก่อสร้างและเสนาสนะ ในวันปีใหม่อาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.

 

๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ เพิ่มช่องทางในการรับฟังธรรมเทศนาผ่าน App "Podcasts" บนโทรศัพท์ทั้งไอโฟนและแอนดรอยด์ โดยหลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ค้นหาว่า "สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม" ก็จะสามารถเลือกรับฟังพระธรรมเทศนาได้

 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ ภาพในงานทอดกฐินและอัญเชิญพระธาตุ ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ดูภาพ และภาพกิจนิมนต์พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ดูภาพ

 

๙ ต.ค. ๒๕๕๙ แจ้งกำหนดการช่วงงานทอดกฐินและอัญเชิญพระธาตุ ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ดูกำหนดการ

 

๑ ต.ค. ๒๕๕๙ เพิ่มบทความพระธรรมเทศนา สัมมาทิฎฐิในการปฏิบัติธรรม, ชีวิต กายและจิต, หน้าที่ชาวพุทธท่ามกลางวิกฤตศาสนา ดูบทความพระธรรมเทศนา

 

๔ ก.ย. ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมฟังและปฏิบัติธรรม "วิถีแห่งภาวนา ครั้งที่ 20" ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2559 ณ บ้านจันทร์ส่องธรรม อ.หางดง เชียงใหม่ ดูรายละเอียด

 รายละเอียด

  

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙ เพิ่มบทความ "สัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติธรรม" ในรูปแบบ PDF  อ่านบทความ

  

๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  รายละเอียด จะแจ้งให้ทราบในภายหน้า

  

๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๙ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างและพัฒนาสถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รายละเอียด

 

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ กิจนิมนตร์พระอาจารย์วิชัย กรุงเทพ ระยอง จันทบุรี วันที่ ๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ กำหนดการ

 

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ เพิ่มไฟล์เสียงธรรมเทศนา mp3 6 ตอน 342.พัฒนาจิตและองค์ความรู้, 343.สัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติธรรม(ชมรมกัลยาณธรรม), 344.ชีวิต การและจิต(ยุวพุทธิกสมาคม), 344B.ชิวิต กายและจิต(ตอบคำถาม), 345. ความรู้ความเห็นเกิดได้อย่างไร, 346. หน้าที่ชาวพุทธท่ามกลางวิกฤตศาสนา (งานธรรมไร้พรมแดนครั้งที่ 2 วัดถ้ำผาจม)" โหลดธรรมเทศนา

 

๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙ เพิ่มวีดีโอพระธรรมเทศนา "หน้าที่ชาวพุทธท่ามกลางวิกฤตศาสนา" ชมพระธรรมเทศนา และแก้ไขแผนผังภายในสถานปฏิบัติธรรม ชมแผนผัง

 

๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙ เพิ่มคลิ้บธรรมเทศนา "ชีวิต กาย และจิต " ชมพระธรรมเทศนา และคลิ้บธรรมเทศนา "สัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติธรรม" ชมพระธรรมเทศนา

 

๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙ เพิ่มบทความธรรมเทศนา "343. สัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติธรรม ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙ ชมรมกัลยาณธรรม" โหลดธรรมเทศนา

 

๙ เม.ย. ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมงานแสดงธรรม กราบนมัสการ และฟังพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์วิชัย ในงานธรรมไร้พรมแดนครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ณ วัดถ้ำผมจม จังหวัดเชียงราย ดูกำหนดการ

 

๒๗ มี.ค. ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 11:00 น. ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดูรายละเอียด

 

๒๐ มี.ค. ๒๕๕๙ พระอาจารย์ชัยแสดงธรรมเทศนาในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 ที่ยุวพุทธิกสมาคม ซ.เพชรเกษม 54 ดูกำหนดการ

 

 

 ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๙ พระอาจารย์วิชัยแสดงธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยชมรมกัลยาณธรรม มีการถ่ายทอดสดผ่านเวปไซต์ ดูกำหนดการ

 

 ๓ มี.ค. ๒๕๕๙ เผยแพร่เสียงธรรมเทศนา 16 ตอน สามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Drive ดาวโหลดเสียงธรรมเทศนาแบบ MP3,

 

 ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๙ เผยแพร่หนังสือ "ไม่สำคัญหมายไปตามสมมติ" ดาวโหลดหนังสือแบบ PDF, Google Drive, ชมรมกัลยาณธรรม

 

 

๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ เผยแพร่หนังสือ "ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา" ดาวโหลดหนังสือแบบ PDF, Google Drive

 

 

๒๑ ม.ค. ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมอัญเชิญพระธาตุและทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ วันมาฆบูชาจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 น.ดูรายละเอียดและโหลดใบฏีกาผ้าป่า

 

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมงานหล่อพระพุทธรูปองค์แทน "พระพุทธเจ้าสิริภิญญะ ที่ ๑" วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ดูแผนที่และรายละเอียด

 

 

๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๘ - เพิ่มบทความธรรม 3 เรื่อง "ไม่สำคัญหมายไปตามสมมติ", "ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา", "ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่" โหลดบทความธรรมะ

 

๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า ทำบุญ ฟังธรรม วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ดูกำหนดการ

 

 

๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างถนน คอนกรีต วันปีใหม่ศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559 ดูกำหนดการ

 

๒๒ พ.ย. ๒๕๕๘ - กิจนิมนตร์พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ 22-25 พฤศจิกายน 2558 กรุงเทพ-สุพรรณบุรี ดูกำหนดการ

๑๙ พ.ย. ๒๕๕๘ - ภาพจากงานทอดกฐินสามัคคีสร้างวิหารพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์และที่เก็บน้ำฝน ประจำปีในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ชมภาพ

๑ ต.ค. ๒๕๕๘ - กิจนิมนต์พระอาจารย์วิชัย วันที่ 15-17 ตุลาคม 2558 ที่จังหวัด ระยอง กรุงเทพ และ นนทบุรี(วัดสังฆทาน) ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังพระธรรมเทศนาและสนทนาธรรม ดูรายละเอียด

 

๑๒ ก.ย. ๒๕๕๘ - ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสร้างวิหารพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์และที่เก็บน้ำฝน ประจำปีในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียด

 

๒๔ ส.ค. ๒๕๕๘ - ขอเชิญกราบนมัสการ,ฟังและสนทนาธรรมโดยพระจารย์วิชัย กัมมสุทโธ ณ มหาวิทยาลัยขอนก่อน ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียด

 

๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๘ - ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างถนนคอนกรีต ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียด

 

๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๘ - ภาพจากงานทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด

๘ เม.ย. ๒๕๕๘ - คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ดูคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

๑๙ เม.ย. ๒๕๕๘ - ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด

 

๑๖ เม.ย. ๒๕๕๘ - กิจนิมนตร์พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ ที่โรงพยาบาลสิทธิประสงค์ จังหวัด อุบลราชธานี วันที่ 30 เมษายน 2558 ดูรายละเอียด

 

๒๔ มี.ค. ๒๕๕๘ - กิจนิมนตร์พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ จังหวัด ชลบุรี-ระยอง ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2558 ดูกำหนดการ

 

๑ มี.ค. ๒๕๕๘ - ขอเชิญเข้ากราบนมัสการและสนทนาธรรม ในโอกาสพระอาจารย์วิชัยจาริกโปรดพุทธศาสนิกชนในประเทศ ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 13 - 30 มีนาคม 2558 ดูกำหนดการ

 

๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘ - ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหารพระพุทธเจ้าในอดีต ๒ พระองค์ ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดและโหลดใบฎีกา

๑๔ ม.ค. ๒๕๕๘ - ขอเชิญเข้ากราบนมัสการและสนทนาธรรมกับ พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ ที่ระยอง และ กรุงเทพฯ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๓๑ ม.ค.- วันพฤหัสฯที่๕ ก.พ. ๒๕๕๘ ดูกำหนดการ

 

๑๑ ม.ค. ๒๕๕๘ - ขอเชิญชมภาพพระอาจารย์วิชัยไปร่วมเป็นสักขีพยานการถวายที่ดินแด่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร เมื่อวันที่ ๓-๔ มกราคม ดูรายละเอียด

๑๑ ม.ค. ๒๕๕๘ - ขอเชิญชมภาพและ VDO งานผ้าป่าสามัคคีสร้างพระสถูปเจดีย์พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ และร่วมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียด

 


๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๗ - ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างพระสถูปเจดีย์พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ และร่วมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียด

๓ ธ.ค. ๒๕๕๗ - ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระสถูปเจดีย์พระพุทธเจ้าสองพระองค์(พระพุทธเจ้าอัทธทัสสี พระพุทธเจ้าเมธังกร) และความคืบหน้าในการก่อสร้าง วิหารพระพุทธเจ้าสิริภิญญะและพระพุทธเจ้าวีระวธัญญะ

๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗ - แจ้งเปลี่ยนเลขที่บ้านสถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขารามเป็น 55  หมู่ 11  ถนนเมืองพล-เพ็กใหญ่(ทางหลวง2233) ต. เก่างิ้ว  อ.พล  จ.ขอนแก่น  40120 

๗ ก.ย. ๒๕๕๗  - ขอเชิญเข้ากราบนมัสการและสนทนาธรรมกับ พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ ที่ระยอง และ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ย. 2557 เนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระ องค์แทน "พระพุทธเจ้าสีธันดร"  รายละเอียด 

๑๓ ส.ค. ๒๕๕๗  -  ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีสร้างพระสถูปเจดีย์พระพุทธเจ้า 2 พระองค์ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด

 

๒ ก.ค. ๒๕๕๗  -  ขอเชิญร่วมฟังและปฏิบัติธรรม "วิถีภาวนา ครั้งที่ 5 " วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม ณ บ้านจันทร์ส่องธรรม  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ (ถ่ายทอดสด) รายละเอียด

 

๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๗  -  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาสนสถานและพัฒนาที่พักสงฆ์ป่าวิเวกสิกขาราม ในวันเข้าพรรษาที่ ๑๒ กรกฎาคม เวลา ๑๑.๐๐ น. รายละเอียด 

 

๓ มิ.ย. ๒๕๕๗  -   เพิ่มบทธรรมเทศนา mp3 แผ่นที่ 11 เรื่อง "271.ธรรมเป็นสัจจธรรม", "272.เตรียมเผชิญความแก่ เจ็บ ตาย", "273.ศีลอยู่ที่เจตนา", "274.ฝึกสติสมาธิศึกษากายใจ", "275.นำธรรมะมาดำเนินชีวิต", "276.อดีตว่างเปล่า", "277.ถามเรื่องสมาธิ", "278.ความรักของพ่อแม่(สอนเณร)", "279.ไม่ส่งจิตออกนอก", "280.ทำประโยชน์ให้ถึงพร้อม", "281.ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ", "282.ทำไมต้องมีทานบารมี", "283.ภาพรวมของชีวิต(พระพุทธเจ้าตรัสรู้)", "284.ภาพรวมวัฎสงสาร(พระพุทธเจ้าตรัสรู้)" ดาวน์โหลด

 

๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗  -   ขอเชิญเข้ากราบนมัสการและสนทนาธรรมกับ พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ ระหว่างวันที่ 7-10 มิ.ย. 2557 ณ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียด

 

๑๐ เม.ย. ๒๕๕๗ - ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ดูรายละเอียด

 

๑๖ มี.ค. ๒๕๕๗ -  ขอเชิญชมบันทึกวีดีโอ พระอาจารย์วิชัยแนะนำธรรมะให้กับญาติโยมในเมืองเพริท ประเทศออสเตรเลีย ชมวีดีโอ

 

๑๓ มี.ค. ๒๕๕๗  -  เพิ่มธรรมเทศนา แผ่น 10    "253. กฎแห่งกรรม", "254. ทำไมปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้า"

                              - เพิ่มธรรมเทศนา แผ่น 11      "257. มาวัดทำบุญทำอย่างไร",    "258. เจริญเป้าหมายให้ชัดแจ้ง",    "259. ชีวิตเกิดมาได้อะไร",    "260. สัมผัสทั้ง 6 ไม่ใช่ของเรา",    "264. มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ 2",    "267. มงคลเกิดได้อย่างไร",    "268. การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง",       "269. ศีล สมาธิ ปัญญา"   ดาวน์โหลดธรรมะไฟล์ mp3

 

๑๒ มี.ค. ๒๕๕๗  -  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี สร้างวิหารพระพุทธเจ้าสีธันดร วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 ดูรายละเอียด

 

๒๕ ก.พ. ๒๕๕๗  -  ขอเชิญร่วมบริจาคค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลเวปไซต์ wiweksikkaram.org ราย 3ปี ดูรายละเอียด

 

๒๐ ก.พ. ๒๕๕๗  -  ขอเชิญเข้ากราบนมัสการ  ถวายผ้าป่า และสนทนาธรรมกับพระอาจารย์วิชัย  กัมมสุทโธ  ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2557 ณ นครเมลเบิร์น (Oakleigh East) รัฐ Victoria , เมืองเพิร์ธ, Mandurah และ Margaret River รัฐ Western Australia  ประเทศออสเตรเลีย   ดูรายละเอียด

 

๑๔ ก.พ. ๒๕๕๗  -  ขอเชิญติดตามการถ่ายทอดงานทอดผ้าป่าสร้างพระสถูปเจดีย์พระพุทธเจ้าสองพระองค์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 11:00น. โดยประมาณ ชมการถ่ายทอด

 

๑๗ ม.ค. ๒๕๕๗  -  ขอเชิญเข้ากราบนมัสการ ถวายผ้าป่า และสนทนาธรรมกับพระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม ที่กรุงเทพ, ระยอง และ สมุทรปราการ ดูรายละเอียด

 

๑๒ ม.ค. ๒๕๕๗  -  คณะญาติธรรมออสเตรเลียและพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ 1 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างพระสถูปเจดีย์ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ดูรายละเอียด และเชิญชมภาพในงานผ้าป่าสามัคคีสร้างห้องเปลื้องทุกข์และที่พักในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 ชมภาพ

 

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๖  -  ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงานทอดผ้าป่าสร้างห้องเปลื้องทุกข์และพยุงเศรษฐกิจประเทศในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 ดูรายละเอียด

 

๒๓ พ.ย. ๒๕๕๖  -  คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ 1 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างห้องเปลื้องทุกข์และที่พักในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 ดูรายละเอียด

 

๒๓ พ.ย. ๒๕๕๖  -  คณะญาติธรรมจากจังหวัดระยองขอเชิญร่วมงานติดตั้งถังน้ำและท่อส่งน้ำในวันที่ 5-8 ธันวาคม 2556 ดูรายละเอียด

 

๖ พ.ย. ๒๕๕๖  -  ภาพบรรยากาศงานถวายกฐินประจำปีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ดูภาพ

 

๓๑ ต.ค. ๒๕๕๖  -  ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้รายละเอียด หรือติดต่อชมการถ่ายทอดสดทาง Internet ที่ http://www.wiweksikkaram.org/live

 

๒๔ ต.ค. ๒๕๕๖  -  เพิ่มบทธรรมเทศนา "221 บุญกิริยาวัติถุ (ผ้าป่าบ้านคุณสุนา)", "253 กฎแห่งกรรม (บ.วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด)" และ "255 ทำไมปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้า" ดาวน์โหลดธรรมะ

 

๒๕ ก.ย. ๒๕๕๖  -  แจ้งวันถวายกฐินประจำปี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

๒๓ ส.ค. ๒๕๕๖  -  พระอาจารย์วิชัย  กัมมสุทโธรับนิมนต์ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 24-25 ส.ค. สามารถดูกำหนดการได้ ที่นี่

 

 .ค. ๒๕๕๖  -  เพิ่มเสียงธรรมะเทศนา (mp3) "234B. จุดที่หลงเป็นจุดแห่งการวิจัย-24ก.พ.56เย็น", "240A ทำงานอย่างไรไม่เกิดทุกข์-25เม.ย.56บ่าย (รพ.โกสุม พิสัย)", "240B ตอบปัญหา(ไม่ใช่ของเราอย่างไร)-25 เม.ย. 56 บ่าย (รพ.โกสุม พิสัย)",  "245A สังขารและสมมติ - 18มิ.ย.56(สวนโมกข์ กทม.)", "247 คุณธรรมความสามัคคีในการทำงาน  20 มิ.ย. 56 บ่าย (SCGไซด์7 )",  "248 สติในงาน และการทำงานร่วมกัน 21มิ.ย.56เช้า (SCG ระยองไซด์6 )",  "249 โพธิปักขิยธรรม37ประการ ตอนที่ 1 -(7ก.ค.56)",  "250 โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ ตอนที่2-(18ก.ค.56)"  กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

๗ ก.ค. ๒๕๕๖  -  ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระพุทธรูปหยกขาว และ วิหารคตที่ประดิษฐาน ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2556 นี้ ดูรายละเอียด และเชิญชมภาพบางส่วนจากกิจนิมนตร์พระอาจารย์ที่เชียงใหม่เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ชมภาพ

 

๖ ก.ค. ๒๕๕๖  -  เพิ่มเสียงธรรมะเทศนา (mp3) "234A.ให้ฉลาดในการมาอยู่วัดร่วมกัน - 26 ก.พ. 2556", "246. ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน - 20 มิ.ย. 2556 ปตท. สผ." กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๖  -  เพิ่มเสียงธรรมะเทศนา (mp3) "230. นิติธรรม วิถีพุทธ", "233. หลักวินิจฉัยความรู้ความเห็น", "235. แยบคายฝึกตนในการอยู่ร่วมกัน", "239. พัฒนาคนพัฒนางาน", "240. ทำงานอย่างไรไม่เกิดทุกข์", "242. แนะนำความเห็นถูก-หาสัจจธรรม"    กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๖ - พระอาจารย์รับกิจนิมนต์ที่กลุ่มบริษัท SCG จังหวัด ระยอง  ระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. 2556 ดูรายละเอียด

 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๖ - เพิ่มเสียงธรรมะเทศนา (mp3) "237A ปฏิจจสมุปบาท-ปัจจุบันธรรม" ณ รพ.บางบ่อ   และ  "237B ตอบปัญหา(ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน-ตำหนิตนเอง)" ณ  รพ.บางบ่อ    กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

๗ มิ.ย. ๒๕๕๖ - เพิ่มเสียงธรรมะเทศนา (mp3) ปี 2555 "223 โลกนี้เป็นของว่างเปล่า" และ "224 วงจรชีวิตนี้ได้อะไร"กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด และปี 2556 "ให้ฉลาดในการอยู่วัดร่วมกัน", "จุดที่หลงเป็นจุดแห่งการวิจัย","อิทัปปัจจยตา (เชียงใหม่) กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

๕ มิ.ย. ๒๕๕๖ - เพิ่มเสียงธรรมะเทศนา (mp3) ปี 2556 เรื่อง "พรอันประเสริฐ" , "อานิสงส์การสร้างพระพุทธ และ วิหารทาน"ที่ บริษัท SCG ระยอง, ปตท. กรุงเทพ, และ "ปฎิปัตติบูชา" ที่วัดสังฆทาน ในหน้าธรรมเทศนา กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

๒ มิ.ย. ๒๕๕๖ - ขอเชิญเข้าพบและกราบนมัสการพระอาจารย์เนื่องด้วยพระอาจารย์รับกิจนิมนต์เข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-20 มิ.ย. 56 ที่สวนโมกข์ กรุงเทพ และ ปตท. สผ.ดูรายละเอียด

 

๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ - ขอเชิญชมภาพบางส่วนจากงานวันผ้าป่าวิสาขะบูชาที่ผ่านมาดูรายละเอียด

 

๘ พ.ค. ๒๕๕๖ - แจ้งกำหนดการงานวันวิสาขะบูชา ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดูกำหนดการ

 

๒๘ เม.ย. ๒๕๕๖ - เพิ่ม VDO การแสดงธรรม "สำคัญในความรู้เป็นจุดแห่งความหลง" โดย พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ แสดงเมื่อวันที่ วันที่ 24 ก.ย. 2555 ชม VDO

 

๒๐ เม.ย. ๒๕๕๖ - ขอเชิญกราบนมัสการและฟังธรรม ในโอกาสที่พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ รับกิจนิมนต์ที่จังหวัด เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดูรายละเอียด

 

๑๙ เม.ย. ๒๕๕๖ - ขอเชิญกราบนมัสการและฟังธรรมโดยพระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธในงานสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ นี้ ดูกำหนดการ

 

๑๐ เม.ย. ๒๕๕๖ - ขอเชิญร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นี้ ดูกำหนดการ

 

๑ เม.ย. ๒๕๕๖ - พระอาจารย์วิชัยรับนิมนตร์มากรุงเทพวันที่ 3 - 5 เมษายน  ๒๕๕๖ ผู้ที่จะเข้าไปกราบนมัสการ หรือสนทนาธรรม สามารถเข้าไปที่บ้านคุณทวีพล/คุณเหมียวตั้งแต่ 6  โมงเย็นเป็นต้นไป ดูหมายกำหนดการ

 

๒๖ มี.ค. ๒๕๕๖ - พระอาจารย์วิชัยรับนิมนตร์แสดงธรรมที่บริษัท SCG ระยองและโรงพยาบาลบางบ่อ สมุทรปราการระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖นี้  ดูรายละเอียด

 

๑๙ มี.ค. ๒๕๕๖ - ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในวันจักรีที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖นี้  ดูรายละเอียด

 

๒๑ ก.พ. ๒๕๕๖ - ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานทอดผ้าป่าวันมาฆะบูชาในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖นี้ ชมการถ่ายทอด

 

๒๐ ม.ค. ๒๕๕๖ - ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าวันมาฆะบูชาในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖นี้ ผ้าป่าวันมาฆะบูชา ๒๕๕๖ และขอเชิญเข้ากราบนมัสการพระอาจารย์วิชัยในกรุงเทพ-ระยอง ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคมนี้เข้าพบพระอาจารย์

 

๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๕ - ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดกิจกรรมการทอดผ้าป่าสร้างวิหารพระพุทธรูปหยกเขียวในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 นี้ ชมการถ่ายทอดสด เชิญชมภาพความคืบการสร้างวิหารพระพุทธรูปหยกเขียว ดูภาพ และภาพกิจนิมนตร์พระอาจารย์ในประเทศออสเตรเลีย ดูภาพ

 

๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๕ - ภาพความคืบการสร้างศาลาวิมุตติสุข ดูภาพ และความคืบหน้าการสร้างวิหารพระพุทธรูปหยกเขียว ดูภาพ

 

๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕ - เพิ่มบทความธรรมะmp3จากCDแผ่นที่ 8 ธรรมะเตือนใจ,มงคลอันสูงสุด,แนะนำการทำบุญ,การสร้างเสริมพลังผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย,สัจจะหนักแน่นมั่นคงยิ่งกว่าขุนเขา ดูรายละเอียดปี 2555

 

๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๕ - เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียว วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม อ่านรายละเอียด

 

๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๕ - เพิ่มบทความธรรมะmp3จากCDแผ่นที่ 7 ศีลสมาธิปัญญา,วางให้ถูกลักษณะกิเลสเกิดไม่ได้,ไม่หลงโลกก็ไม่หลงสมมุติ,ตั้งตนไว้ชอบอย่างไร,ใช้ชีวิตอย่างไรให้พอเพียง,พึ่งธรรมะพ้นภัย,ธรรมะในงานในการดำรงชีพ,ธรรมะกับความปลอดภัย ดูรายละเอียดปี 2554 และจาก CD แผ่นที่ 8 บุญอำนวยสุข, ปัญญาพาให้พ้นทุกข์, เจริญปัจจุบันให้ถึงพร้อม, อวิชชาทำให้เกิด, สำคัญในความรู้เป็นจุดแห่งความหลง, ธรรมในสภาวะวิกฤติ, สติและความสามัคคีในการทำงาน ดูรายละเอียดปี 2555

 

๒๗ พ.ย. ๒๕๕๕ - ภาพบางส่วนในการเตรียมงานและในวันงานกฐินปีนี้ ชมภาพ

 

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๕ - เชิญชมการถ่ายทอดสดงานกฐินสามัคคีเป็นช่วงๆตลอดวันได้ ชมการถ่ายทอดสด

 

๑๙ พ.ย. ๒๕๕๕ - ภาพบางส่วนในการเตรียมความพร้อมงานกฐินปีนี้ จากพนักงานบริษัทเวิลด์ลีส สาขาโคราช,อุดร,ขอนแก่น นักเรียนและครูจากโรงเรียนบัวใหญ๋ นครราชสีมา, พนักงานบริษัทโค้วยู่ฮะ ดูรายละเอียด

 

๘ พ.ย. ๒๕๕๕ - เพิ่มไฟล์ธรรมเทศนา mp3 เรื่อง "ถามหลักปฏิบัติธรรม (หมออ้อและญาติธรรม)-9 ธ.ค.54 (เย็น) ดูรายละเอียด

 

๑ พ.ย. ๒๕๕๕ - แจ้งวันทอดกฐินใหม่เป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๓๐ น. ครับ ดูรายละเอียด

 

๒๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ปรับปรุงแผนที่การเดินทางไปยังสถานปฏิบัติธรรม

 

๑๐ ต.ค. ๒๕๕๕ - เพิ่มเติมบทความธรรมะในรูปแบบ MS Word เรื่องที่ 82 กตัญญูกตเวทิตาคุณ และ แก้ไขเรื่องที่ 34 ธรรมะในชีวิตประจำวัน และ 47 ความมัวเมาในวัยในชีวิต

 

๒๘ ก.ย. ๒๕๕๕ - เชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมะในชีวิตประจำวันร่วมกับพนักงานบริษัท SCG Chemicals ระยอง ดูรายละเอียด

๑๑ ก.ย. ๒๕๕๕ - เชิญเข้ากราบนมัสการพระอาจรย์และฟังธรรมในวันที่ 23-27 ก.ย. 2555 นี้ ดูกำหนดการ

 

๒๕ ส.ค. ๒๕๕๕ - ภาพงานผ้าป่าขอฝนเมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา ชมภาพ

๒๒ ส.ค. ๒๕๕๕ - ขอเชิญชมประมวลภาพงานในวันอาฬาหะบูชาที่ผ่านมา ชมประมวลภาพ

 

๘ ส.ค. ๒๕๕๕ - ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินประจำปีในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 รายละเอียด

 

๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕ - ภาพกิจนิมนต์พระอาจารย์วิชัยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ที่เมืองเพิร์ทและนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ชมภาพ

 

๑๘ ก.ค. ๒๕๕๕ - เมื่อระหว่างระหว่างวันที่ 1-9 ก.ค. ได้มีการปรับปรุงสถานที่รอบๆวิหารพระพุทธเจ้าสิขี และ ติดไฟแสงอาทิตย์ตามที่มีโยมนำมาถวาย ดูรายละเอียด และแยกกระทู้กิจนิมนต์ที่บ้านโยม ที่ระยองและวัดอรุณ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2555 ดูรายละเอียด

 

๑๗ ก.ค. ๒๕๕๕ - ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคีวันอาฬาหบูชาและร่วมปลูกต้นไม้-หญ้าแฝกป้องกันการทะลายหน้าดิน ดูรายละเอียด

 

๙ ก.ค. ๒๕๕๕ - เพิ่มเสียงสวดมนตร์ทำวัตรเช้าและเย็น ได้ที่นี่

และ ชมภาพ VDO ในงานวันวิสาขะบูชา 2555 ได้ที่นี่

 

๘ มิ.ย. ๒๕๕๕ - พระอาจารย์รับนิมนต์ที่ กรุงเทพฯ และ ระยอง

ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2555   ดูรายละเอียด

 

 

๑๓ พ.ค. ๒๕๕๕ - แจ้งรายละเอียดงานวันวิสาขะบูชา เพิ่มเติม  ดูรายละเอียด

 

๒ พ.ค. ๒๕๕๕ - เพิ่มบทธรรมบรรยาย 3 ตอน 165 ธรรมะในการดำรงชีวิต (บ. R&T),

171 เจริญพระพุทธมนตร์ขึ้นบ้านใหม่ (นพ.บำรุง)

และ ไม่ควรประมาทในชีวิต(งานศพวัดธรรมมงคล)  ดูรายละเอียด

 

 

๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕ - เพิ่มบทธรรมบรรยาย ตอนที่ 130 ปัญญา 3

สุตมยฯ-จินตาฯ-ภาวนามยปัญญา ดูรายละเอียด

 

๒๕ มี.ค. ๒๕๕๕ - เพิ่มบทธรรมบรรยาย ตอนที่ 138 ปฏิจจสมุปบาทสายดับ,

162 อุปาทานทำให้เกิดภพ และ 170 ทำไมต้องพิจารณาเป็นธาตุ ดูรายละเอียด

 

๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ - เพิ่มบทธรรมบรรยาย ตอนที่ 159 เรื่องทำอย่างไรไม่แก่เจ็บตาย ดูรายละเอียด

 

๗ มี.ค. ๒๕๕๕ - ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 7 พระองค์

ในวันวิสาขบูชา จันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555 ดูรายละเอียด

 

๔ มี.ค. ๒๕๕๕ - เพิ่มบทความธรรม  6 เรื่อง

133. เรื่อง "ทำไมต้องศึกษากายใจ" - ๓ ธ.ค. ๒๕๕๔,

134. เรื่อง "เจริญสุตมยปัญญา (เจริญปัญญาจากการฟัง)" - ๔ ธ.ค. ๒๕๕๔,

139. เรื่อง "ปัจจุบันธรรม" - ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๔,

143. เรื่อง "อริยสัจ 4 (ปฏิจจสมุปบาท)" - ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๔ ปตท.สผ.,

144. เรื่อง "ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ" - ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๔ ปตท.,

150. เรื่อง "นิสัยอนุสัย(ปฏิจจสมุปบาท)" - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๔

ดูรายละเอียด

 

 

 


 

๒๒ ก.พ. ๒๕๕๕ - เพิ่มบทความธรรม 9 เรื่อง

119 ศึกษาความจริงกับความหลง,

120 ไม่ทำตามความหลง,

125 ศึกษาความจริงที่ปัจจุบัน,

126 เคารพธรรม,

129 อานิสงส์วิหารทาน,

130 จะปฏิบัติต่อความรู้ความเห็นอย่างไร,

131 ธรรมกับการทำงาน,

132A ปฏิบัติธรรมคือศึกษากายใจ,

132B อย่าประมาทในวัฏสงสาร

ดูรายละเอียด

 

 

๒๑ ก.พ. ๒๕๕๕ - พระอาจารย์วิชัยแนะนำหลักการปฏิบัติพระกรรมฐาน ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อิทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) วันที่ 14  ธ.ค. 2554   ชมการแสดงธรรม

 

๑๖ ก.พ. ๒๕๕๕ - พระอาจารย์วิชัยแสดงธรรมในงานบุญประจำปีที่ SCG Chemicals ระยอง วันที่ 21-22 ก.พ. 2555    ดูรายละเอียด

 

๒ ก.พ. ๒๕๕๕ - แก้ไขไฟล์บทความธรรมะทั้ง Word และ PDF ตอนที่ 7,11,17,32,36,39,40,47,65,79 และ 85

 

๒๕ ม.ค. ๒๕๕๕ -  ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดทำ CD บันทึกเสียงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์ ดูรายละเอียด

 

๑๘ ม.ค. ๒๕๕๕ -  ขอเชิญร่วมงาน "ทำบุญ ธรรมศาสตร์" ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555     ดูรายละเอียด

 

๔ ม.ค. ๒๕๕๕ -  งานผ้าป่าวันวิสาขบูชา 2601 ปีจะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 2-8 มิถุนายนนี้ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

๑ ม.ค. ๒๕๕๕ เพิ่มบทความ "112. แยบคายในการฝึกคนเอง", "113. โยนิโสมนสิการ (ทำในใจให้แยบคาย)", "114. คุณพระรัตนตรัย", "115. ศึกษาหาความจริงในกายใจ" , "116. ฟังแล้วทุกข์เพราะอะไร" ดูรายละเอียด

 

 

 


 

๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ - ขอเชิญร่วมบริจาคค่าเช่าบริการเวปโฮสติ้งค์ครับ รายละเอียด

๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๔ - ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมข้ามปีและฟังพระธรรมเทศนาในวันที่ 31 ธ.ค. 2554 - 1 ม.ค. 2555 นี้,  เพิ่มบทความในรูปแบบ MS-Word

 

๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๔ - เพิ่มบทความ "118. เตือนตนด้วยความจริง" และแก้ไข "47. ความมัวเมาในวันในชีวิต" ดูรายละเอียด

 

๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๔ - เพิ่มบทความ "ความมัวเมาในชีวิต", "ปัญญากับความหลงเป็นอย่างไร", "ให้รู้จักสิ่งที่ควรทำ" และ ไฟล์เสียง "เรื่องเหตุปัจจัยต้องใช้สติปัญญาวิจัย", "108 ตถตา บังคับไม่ได้","กลั่นความรู้ที่ถูกต้องเข้าสู่ใจ","ให้รู้จักเลือกทำแต่ประโยชน์" ดูรายละเอียด

 

๑๑-๒๗ พ.ย. ๒๕๕๔ - พระอาจารย์โปรดญาติโยมในออสเตรเลีย (เมือง Perth และ Melbourne) ดูรายละเอียด

 

๒๒ ต.ค. ๒๕๕๔ - เชิญชม VDO บทพระธรรมเทศนาศึกษาความจริงกับความหลง - 28 ก.ย. 2554

๑๐ ต.ค. ๒๕๕๔ - ขอเชิญเข้าพบพระอาจารย์ที่กรุงเทพฯ และร่วมถวายมหาสังฆทานแก้วิกฤตน้ำท่วม ในวันอังคารที่ ๑๑ ต.ค. นี้ - ดูรายละเอียด

 

๔ ต.ค. ๒๕๕๔ - เชิญชม VDO บทพระธรรมเทศนาไม่มีใครทำให้เราทุกข์ - 27 ก.ย. 2554

 

๒๔ ก.ย. ๒๕๕๔ - เชิญชม VDO บทพระธรรมเทศนาเทศน์ก่อนฉันเช้า - 11 ก.ย. 2554

 

๒๓ ก.ย. ๒๕๕๔ - เชิญชม VDO บทพระธรรมเทศนา"วางใจเป็นกลาง - 30 มิ.ย. 2552""ศาสนาชี้ทางสว่างแก่โลก - 7 มิ.ย. 2554"

 

๑๗ ก.ย. ๒๕๕๔ - ขอเชิญรับชม VDO พระอาจารย์ตามที่คณะพุทธบริษัทได้ร่วมกันจัดทำขึ้น พระอาจารย์ให้พร

๑o-๑๒ ก.ย ๒๕๕๔ -  ขอเชิญพุทธบริษัททุกท่านร่วมทำบุญด้วยการไปช่วยกันปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทะลายดินบริเวณหน้าวัด และติดตั้งถังน้ำขนาด 2,500 ลิตรจำนวน 16 ถัง

 

๑๑ ส.ค. ๒๕๕๔  -  เพิ่มบทความธรรมอีก ๔ บทความในกระดานสนทนา "ความจริงเปิดเผยทำไมไม่เห็น", "ธาตุกรรมฐานอวิชชาธาตุ","ศาสนาชี้ทางสว่างแก่โลก","ให้เชื่อกรรม"   และขอเชิญร่วมงานผ้าป่าพระหยกเขียวในเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2554 นี้

 

๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๔  -  แก้ไขประวัติพระอาจารย์ และเพิ่มบทความธรรมอีก ๒ บทความ "ดับไฟในใจ" และ "หลงโลกหลงสมมติ"

 

๘ พ.ค. ๒๕๕๔  -  เพิ่มบทความธรรมอีก ๔ บทความ "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ", "ให้เห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง", "อัตถะประโยชน์", "ทางเดินออกจากตาข่ายมาร"

 

๔ พ.ค. ๒๕๕๔  -  เพิ่มบทความธรรมอีก ๖ บทความ "กระแสโลก(ทิฏฐิ)ครอบงำเหล่าสัตว์", "ปฏิบัติธรรมให้เท่าทันปัจจุบันธรรม", "ตัณหาทิฏฐิมานะธรรมที่เนิ่นช้า", "ทำไมทิฏฐิเป็นธรรมที่เนิ่นช้า", "ความรู้ความเห็นไม่ใช่ของเรา", "รู้ไม่ใช่เพื่อยินดียินร้าย"

 

๗ เม.ย. ๒๕๕๔  -  ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่า และ ปฏิบัติธรรม ฉลองวิหารพระพุทธเจ้าสิขี ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

๒๘ มี.ค. ๒๕๕๔  -  ขอเชิญญาติธรรม และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยการ ซื้อดินเข้าวัด เพื่อถมที่ ในวันจักรี ๖ เมษายน เวลา เที่ยงตรงครับ

 

๑๒ มี.ค. ๒๕๕๔  -  งานยกพระหยกขาว เข้าสู่วิหารพระพุทธเจ้าสิขี

 

๗-๑๑ มี.ค. ๒๕๕๔  -  พระอาจารย์รับนิมนต์แสดงธรรม กรุงเทพ-เกาะสีชัง-ระยอง

 

 

 

๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๓  -  เพิ่มบทความ "ให้รู้จักสภาวธรรม" และชมภาพองค์จำลองพระพุทธรูปหยกเขียว ที่กำลังจัดสร้างได้ในกระดานสนทนา

 

๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๓  -  เพิ่มบทความ "โสวจัสสตา ว่าง่ายสอนง่าย"

 

๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๓  -  เพิ่มบทความ "มาศึกษาของที่มีอยู่แล้ว", "การพิจารณาปัจจัย ๔ ก่อนบริโภค"

 

๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๓  -  เพิ่มบทความ "อาศัยงานหัดเจริญโพชฌงค์", "การสำรวม ๕ ประการ"

 

๕ ธ.ค. ๒๕๕๓  -  เพิ่มบทความ "พละ ๕", "หาตนดีกว่าหาภายนอก", "ธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส"

 

๒๘ พ.ย. ๒๕๕๓ - ปรับปรุงประวัติพระอาจารย์วิชัย และ ประวัติสถานปฏิบัติธรรม

 

๒๔ พ.ย. ๒๕๕๓ - เพิ่มบทความ "เรียนรู้สมมติหลงสมมติ"

 

๒๓ พ.ย. ๒๕๕๓ - เพิ่มบทความ "สัตว์โลกเป็นไปตามวิถีกรรม" และ "ให้เจริญสุจริตกรรม"

 

๒๒ พ.ย. ๒๕๕๓ - เพิ่มบทความ "ไม่ประมาทในการเดินทาง"

พระมหาเจดีย์

 

๑๘ พ.ย. ๒๕๕๓ - คุณรักพงศ์แจ้งถึงที่มาการสร้าง "พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ " ดูได้ที่นี่

 

๑๗ พ.ย. ๒๕๕๓ - แจ้งปรับปรุงที่ download ไฟล์ธรรมเทศนาขอพระอาจารย์วิชัย โดยคุณ wiweksikkaram.hi5 ครับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ และ ที่นี่

๑๗ พ.ย. ๒๕๕๓ - เพิ่มบทความใหม่ "วิปลาสคลาดเคลื่อนจากความจริง", "เพียรเพื่อความจริง"

 

๑๖ พ.ย. ๒๕๕๓ - แจ้งงานผ้าป่า 1 ม.ค. ๒๕๕๓ และ กำหนดการ บวชเนกขัม บวชถือศีล ๘ ช่วงปีใหม่ ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

๙ ต.ค. ๒๕๕๓ - ลงบทความที่แก้ไขคำสะกด และ เพิ่มบทความใหม่ "ละทิฎฐิละสมมติ"

 

๓o ก.ย. ๒๕๕๓ - ปรับลดหมวดกระทู้ใน webboard เพื่อความกะทัดรัด

 

๒๘ ก.ย. ๒๕๕๓ - เพิ่มเนื้อหาบทความธรรมเทศนาจากพระอาจารย์วิชัย

 

๒๑ ก.ย. ๒๕๕๓ - รวบรวมไฟล์ mp3 บทธรรมเทศนาในส่วนบทความธรรมเทศนา

 

๑๙ ก.ย. ๒๕๕๓ - เพิ่มเนื้อหาบทความธรรมเทศนาจากพระอาจารย์วิชัย

 

๒ ก.ย. ๒๕๕๓ - ประกาศแจ้งสำหรับท่านที่อยากสมัครเป็นสมาชิกเพื่อ post ข้อความสามารถทำได้ในส่วน"กระดานสนทนา" ครับ(http://www.wiweksikkaram.org/board/ucp.php?mode=register)

 

๒๙ ส.ค. ๒๕๕๓ - ประกาศเริ่มใช้งานเวปไซต์

 

ขอสวัสดีกัลยาณมิตร

 

 

วันนี้ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นโอกาสพร้อมทีมงานคณะลูกศิษย์พระอาจารย์วิชัย ได้ร่วมกันจัดทำเวปไซต์ สถานปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมจากเวปบอร์ด เนื้อหาที่เพิ่มเข้าไปใหม่ ก็เป็นประวัติของสถานปฏิบัติธรรมและของพระอาจารย์วิชัย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่มีขึ้นที่ ณ สถานปฏิบัติธรรมป่า วิเวกสิกขาราม

 

- ปีนี้เป็นปีแรกที่สถานปฏิบัติธรรมมีพระสงฆ์ครบ 5 รูปจึงสามารถรับกฐินได้ ติดตามกำหนดการ ความคืบหน้าต่างๆได้จาก กระทู้นี้ครับ

 

- งานบุญใหญ่ร่วมกันจัดซื้อที่ดินถวายสร้างที่พำนักสงฆ์ ดูรายละเอียดได้จาก กระทู้นี้ ครับ

 

- และเข้าชมภาพกิจกรรมงานรับเสด็จพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากกุสันโธ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาได้จาก กระทู้นี้

 

ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ส่งบทความ รูปภาพ หรือ ข่าวสารจากสถานปฏิบัติธรรมให้ทราบ หากเพื่อนๆมีข้อแนะนำ ปรับปรุง เกี่ยวกับเวปไซต์ ท่านสามารถติดต่อทีมงานโดยฝากข้อความไว้ในหัวข้อ ติดต่อสถานปฏิบัติธรรม / web admin ได้ครับ

 

ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม

 

ทีมงาน

 

 

Congratulations! You have a Joomla site! Joomla makes it easy to build a website just the way you want it and keep it simple to update and maintain.

Joomla is a flexible and powerful platform, whether you are building a small site for yourself or a huge site with hundreds of thousands of visitors. Joomla is open source, which means you can make it work just the way you want it to.