ขยายบริเวณโรงครัวทำอ่างล้าง (มีนาคม 2555)

 

"เนื่องจากบริเวณขยายโรงครัวทำอ่างล้างนี้ เดิมเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้บังแสงแดดที่มาถูกประตูห้องน้ำ แต่ก็มีปัญหาคือใบไม้หล่นลงรางน้ำ และแสงแดดก็กันไม่ได้ จึงดำริสร้างขยายบริเวณโรงครัวทำอ่างล้าง เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ และรองรับงานวันวิสาขบูชา 4มิ.ย.55 ส่วนเจ้าภาพก่อสร้างไม่มี ใช้ปัจจัยที่ญาติโยมถวายทั่วไปที่ไม่ได้ระบุ"

 

 

ติดตามภาพได้จากในกระทู้ครับ

http://www.wiweksikkaram.org/board/viewtopic.php?f=4&t=243