แผนผังภายในบริเวณสถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม

 

 

ดูภาพขนาดใหญ่

ดูภาพขนาดใหญ่ PDF

 

ถนนด้านหน้า

 

ทางเข้า

  

 

 

ศาลาพลานุภาพ

(พระพุทธเจ้ากัสสปะและพระพุทธเจ้าสมณโคดม)

 

วิหารพระพุทธเจ้าสิขี

พระพุทธเจ้าสีขีทศพลที่ ๑ (สมเด็จองค์ปฐม) และ พระพุทธเจ้าสิขี

 

 

วิหารพระพุทธเจ้าเวสสภู

 

 

วิหารพระพุทธเจ้าสีธันดร

 

 

 

พระสถูปเจดีย์พระพุทธเจ้า 2 พระองค์

(พระพุทธเจ้าอัทธทัสสี  และ พระพุทธเจ้าเมธังกร)

 ชมภาพการสร้างพระสถูปเจดีย์

 

วิหารพระพุทธเจ้าสิริภิญญะที่ ๑ และพระพุทธเจ้าวีระวธัญญะ

 

 

 

พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์

(สถานที่ และ แบบร่างพระเจดีย์ทรงต่างๆ)

 

วิหารคต

ที่ประดิษฐานชั่วคราวพระพุทธรูปหยกเขียว (พระพุทธเจ้าวิปัสสี)

 

 

 

 

 

 

ศาลาวิมุตติสุข (ที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าอัทธทัสสี และ พระพุทธเจ้าเมธังกร)

 

 

 ภาพการก่อสร้างศาลาวิมุตติสุข

 

 

F

บริเวณกฏิที่พักสงฆ์

 

 

 

 

หอระฆัง-กลอง

 

 

อาคารแทงค์ประปา