ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี วันอาสาฬหบูชาที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี วันอาสาฬหบูชาที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.

Postโดย นิรทุกข์ » Wed Jul 01, 2020 5:24 pm

ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี
ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
วันอาสาฬหบูชาที่ ๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.

           วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ การแสดงธรรมครั้งนั้น ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นองค์แรก จีงเป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบครั้งแรกในโลก คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญพุทธบริษัททุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศล เจริญทาน ศีล ภาวนา และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่า เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และต่อเนื่องในวันเข้าพรรษา
           ขออานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระรัตนตรัย อำนาจบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้ภัยพิบัติอันตรายทั้งปวง ภัยแล้งรวมทั้งโรคระบาด Covid-19 สลายไป เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ขอให้ประชาชนทั้งหลาย มีจิตเป็นกุศล มีสัมมาทิฏฐิ มีสติในการดำรงชีวิต ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น และขอให้ท่านทั้งหลายพ้นจากกองทุกข์ เข้าถึงพระนิพพาน.
                                 คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑


กำหนดการ


                วันที่ ๔ ก.ค.๖๓ - ๗ ก.ค.๖๓ ปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
                วันที่ ๕ ก.ค.๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
                               เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าป่าสามัคคีฯ
                                กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล ให้ญาติทุกภพทุกชาติ เปรตสัมภเวสี
                                เทวดา พรหม ทั้ง ๓ โลก และอธิษฐานขอพรพระ

(เริ่มถ่ายทอดสดทางออนไลน์ ๑๑.๓๐ น. ร่วมถวายผ้าป่า กรวดน้ำอุทิศ และอธิษฐานขอพรพระ)หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี
1.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ทหารไทย บัญชีฝากไม่ประจำ สาขาบ้านไผ่ เลขที่ 384-2-38156-2
2.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเมืองพล เลขที่ 792-213143-4
-กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้นำปัจจัยเข้ากองผ้าป่า ที่เบอร์โทรแม่ชีรุ่ง 08-4603-0946
- ท่านที่มาวัดต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร ไม่สนทนามาก ล้างมือบ่อยๆดาวน์โหลดใบฏีกาผ้าป่า
ใบฏีกาผ้าป่า MS Word
ใบฏีกาผ้าป่า PDF

Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 559
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน

cron