ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล ไม่สร้างไม่ได้แล้ว

ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

Postโดย นิรทุกข์ » Mon Jul 12, 2021 7:07 pm

ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี
ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

           วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ การแสดงธรรมครั้งนั้น ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นองค์แรก จึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบครั้งแรกในโลก คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และต่อเนื่องในวันเข้าพรรษา สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม จึงขอเชิญพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมบำเพ็ญกุศล ทาน ศีล ภาวนา ที่บ้าน และร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจสามัคคี น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
          ขออานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระรัตนตรัย อำนาจบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้ภัยพิบัติอันตรายทั้งปวง รวมทั้งโรคระบาด Covid-19 สลายไป เศรษฐกิจประเทศผ่านพ้นช่วงยากลำบาก ขอให้ประชาชนทั้งหลาย มีจิตเป็นกุศล มีสัมมาทิฏฐิ มีสติในการดำรงชีวิต ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น และขอให้ท่านทั้งหลายพ้นจากกองทุกข์ เข้าถึงพระนิพพาน.
                                 คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑


กำหนดการ

วันที่ ๒๔ ก.ค. – ๒๖ ก.ค.๖๔ ปฏิบัติธรรม ที่บ้าน ในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
                                  (เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19)
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
           เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าป่าสามัคคีฯ (ผู้แทนที่อยู่วัดถวาย)
กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล ให้ญาติทุกภพทุกชาติ เปรต สัมภเวสี เทวดา พรหม ทั้ง ๓ โลก และอธิษฐานขอพรพระ

(เริ่มถ่ายทอดสดทางออนไลน์ ๑๑.๓๐ น. ร่วมถวายผ้าป่า กรวดน้ำอุทิศ และอธิษฐานขอพรพระ)


หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี
1.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ทหารไทย บัญชีฝากไม่ประจำ สาขาบ้านไผ่ เลขที่ 384-2-38156-2
2.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเมืองพล เลขที่ 792-213143-4
และกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้นำปัจจัยเข้ากองผ้าป่า ที่เบอร์โทรแม่ชีรุ่ง 08-4603-0946
ดาวน์โหลดใบฏีกาผ้าป่า
ใบฏีกาผ้าป่า MS Word
ใบฏีกาผ้าป่า PDF

Image
นิรทุกข์
 
จำนวนผู้ตอบ: 555
สมัครสมาชิก: Sat Mar 13, 2010 7:46 pm

กลับไปหน้า ธรรมทาน งานบุญ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน

cron